Ktl-icon-tai-lieu

tính toán sức kéo ô tô infiniti QX56

Được đăng lên bởi nguyenmanhtu111995
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
Khoa Cơ Khí Động Lực

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
LÝ THUYẾT Ô TÔ 1

ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ CÓ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC CƠ
KHÍ

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Văn Thức
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Tú
Lớp: ĐH ôtô K8B

Vinh, tháng 11 năm 2015

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
1

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Khoa Cơ khí động lực
*********

Bài tập lớn
Môn học lý thuyết ô tô
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Mạnh Tú
Lớp: ĐH ôtô K8B
Tên bài tập: Tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí
I. Số liệu cho trước
-

Số hành khách:
7
Tốc độ lớn nhất: Vmax = 180 km/h
Hệ số cản lăn của mặt đường: fmin = 0,03
f max = 0,06
Hệ số bám : = 0,4

II. Nội dung yêu cầu
Chọn động cơ và xây dựng đặc tính ngoài động cơ
- Tính chọn tỷ số truyền của cầu chủ động
- Xác định tỷ số truyền của hộp số
- Xây dựng đồ thị cân bằng công suất của ô tô
- Xây dựng đồ thị cân bằng lực kéo của ô tô
- Xây dựng đồ thị đặc tính động lực học của ô tô
- Xây dựng đồ thị đặc tính tăng tốc của ô tô
III. Bản vẽ
-

các đồ thị được vẽ trên giấy A0 bằng phần mền matlab hoặc autocad
Ngày giao đề

:14 / 10 /2015
2

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Ngày hoàn thành :14 / 11 ./2015

Duyệt bộ môn

Giáo viên hướng dẫn

3

Nhận xét, đánh giá bài tập lớn

Giáo viên hướng dẫn:

Kết quả đánh giá:

Giáo viên chấm:

Lời nói đầu

Ôtô ngày càng được sử dụng rộng rãi ở nước ta như một phương tiện đi lại
cá nhân cũng như vận chuyển hành khách, hàng hóa rất phổ biến. Sự gia
tăng nhanh chóng số lượng ô tô trong xã hội, đặc biệt là các loại ô tô đời
mới đang kéo theo nhu cầu đào tạo rất lớn về nguồn nhân lực phục vụ
trong nghành công nghiệp ô tô nhất là trong lĩnh vực thiết kế.
Sau khi học xong giáo trình “ Lý thuyết ôtô -máy kéo ” em được tổ bộ môn
giao nhiệm vụ làm bài tập lớn môn học. Vì bước đầu làm quen với công
việc tính toán, thiết kế ôtô nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ và vướng
mắc. Nhưng với sự quan tâm, động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của
giảng viên hướng dẫn, cùng giáo viên giảng dạy và các thầy giáo trong khoa
nên em đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài tâp lớn trong thời gian được
giao. Qua bài tập lớn này giúp sinh viên chúng em nắm được phương pháp
thiết kế tính toán ôtô mới như: chọn công suất của động cơ, xây dựng
đường đặc tính ngoài của động cơ, xác định tỷ số truyền và thành lập đồ
thị cần thiết để đánh giá chất lượng động lực học của ôtô máy kéo, đánh
giá các chỉ tiêu của ôtô-máy kéo sao cho năng suất là cao nhất với giá
thành thấp nhất. Đảm bảo...
KHOA C KHÍ Đ NG L CƠ
Tr ng Đ i H c S Ph m Kỹ Thu t Vinhườ ư
Khoa C Khí Đ ng L cơ

BÀI T P L N MÔN H C
LÝ THUY T Ô TÔ 1
Đ TÀI: TÍNH TOÁN S C KÉO Ô CÓ H TH NG TRUY N L C C Ơ
KHÍ
Giáo viên h ng d n: ướ ThS. Hoàng Văn Th c
Sinh viên th c hi n: Nguy n M nh Tú
L p : ĐH ôtô K8B


tính toán sức kéo ô tô infiniti QX56 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán sức kéo ô tô infiniti QX56 - Người đăng: nguyenmanhtu111995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
tính toán sức kéo ô tô infiniti QX56 9 10 595