Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot hoá 700.000 m2năm

Được đăng lên bởi Cỏ Lạ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1978 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
VIỆT TRÌ
KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẦU BÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên: Lê Văn Quý
Chuyên ngành: CN Hóa Vô cơ – Điện hóa
Ngày nhận đầu bài: 18/09/2014
23/11/2014

Lớp: CH1Đ11
Năm học: 2014 - 2015
Ngày hoàn thành:

1. Nhiệm vụ: Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot
hoá 700.000 m2/năm
2. Các số liệu đầu:
- Chi tiết anot có dạng hình học như hình dưới, kích thước 5x5x500 cm

- Chiều dày lớp oxit gồm 5 µm lớp barrie và 15 µm lớp oxit xốp.
3. Yêu cầu của đồ án:
a. Nội dung các phần thuyết minh:
1. Lời mở đầu:
2. Tổng quan
- Cơ sở lý thuyết quá trình anot
- Giới thiệu một số dây chuyền, thiết bị anot hoá nhôm.
- Lựa chọn dây chuyền, thiết bị cho bản đồ án.
3. Tính toán công nghệ:
- Tính lượng nguyên liệu, tính phối liệu, theo năng suất yêu cầu.
- Tính toán lượng hoá chất tiêu hao thay thế, năng lượng tiêu hao nếu có.
4. Tính toán thiết bị chính:
- Tính kích thước: tính kích thước các bể, lựa chọn vật liệu xây bể
5. Lựa chọn các thiết bị phụ trợ cho các bể (thiết bị gia nhiệt, bơm, lọc, ống
dẫn)
6. Kết luận:
7. Tài liệu tham khảo.
b. Các bản vẽ:
1. Bản vẽ sơ đồ dây chuyền anot hoá (Bản vẽ A1).
1

2. Bản vẽ chi tiết bể nhuộm màu và bể bịt kín (Bản vẽ A1).
Phú Thọ, ngày 18 tháng 09 năm 2014
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
BỘ MÔN DUYỆT
Hà Mạnh Chiến

2

Mở đầu
Nhôm là một kim loại đang được sử dụng ngày càng rộng dãi trong dân dụng,
chúng có thể được dùng làm khung, cánh cửa, hàng rào … Ưu điểm của nhôm là
chúng có hình thức đẹp, nhẹ, giá thành thấp. Tuy vậy chúng vẫn có một số nhược điểm
đó là độ cứng thấp, khả năng chịu ăn mòn còn thấp. Để đáp ứng được thị hiếu của
người tiêu dùng thì bề mặt nhôm cần được xử lý. Có nhiều cách cải tiến tính chất của
nhôm để đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng như sử dụng kỹ thuật anot hoá, sơn
phủ, tạo hợp kim... Do sự ứng dụng ngày càng gia tăng của nhôm cho nên Tôi nghiên
cứu để thiết kế bể anot hoá Nhôm. Trong tài liệu này Tôi sẽ thực hiện 2 nội dung
chính:
-

Tìm hiểu kỹ thuật anot hoá Nhôm để từ đó đưa ra các lựa chọn thiết kế
thích hợp cho bể anot hoá

-

Thiết kế bể anot hoá Nhôm

3

I. Cơ sở hóa lý quá trình anot hóa nhôm
Khi nối Nhôm vào cực dương như hình 1 (sử dụng dòng điện một chiều) thì
Nhôm sẽ bị Anot hóa. Quá trình anot sẽ tạo một lớp màng oxit trên bề mặt Nhôm, vì
lớp màng này rất cứng và trơ về mặt hoá học cho nên nếu thực hiện đúng kỹ thuật
trong một thời gian hợp lý thì lớp màng oxit tạo thành sẽ tăng cứng cho...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
VIỆT TRÌ
KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẦU BÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên: Lê Văn Quý Lớp: CH1Đ11
Chuyên ngành: CN Hóa Vô cơ – Điện hóa Năm học: 2014 - 2015
Ngày nhận đầu bài: 18/09/2014 Ngày hoàn thành:
23/11/2014
1. Nhiệm vụ: Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot
hoá 700.000 m
2
/năm
2. Các số liệu đầu:
- Chi tiết anot có dạng hình học như hình dưới, kích thước 5x5x500 cm
- Chiều dày lớp oxit gồm 5 µm lớp barrie và 15 µm lớp oxit xốp.
3. Yêu cầu của đồ án:
a. Nội dung các phần thuyết minh:
1. Lời mở đầu:
2. Tổng quan
- Cơ sở lý thuyết quá trình anot
- Giới thiệu một số dây chuyền, thiết bị anot hoá nhôm.
- Lựa chọn dây chuyền, thiết bị cho bản đồ án.
3. Tính toán công nghệ:
- Tính lượng nguyên liệu, tính phối liệu, theo năng suất yêu cầu.
- Tính toán lượng hoá chất tiêu hao thay thế, năng lượng tiêu hao nếu có.
4. Tính toán thiết bị chính:
- Tính kích thước: tính kích thước các bể, lựa chọn vật liệu xây bể
5. Lựa chọn các thiết bị phụ trợ cho các bể (thiết bị gia nhiệt, bơm, lọc, ống
dẫn)
6. Kết luận:
7. Tài liệu tham khảo.
b. Các bản vẽ:
1. Bản vẽ sơ đồ dây chuyền anot hoá (Bản vẽ A
1
).
1
Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot hoá 700.000 m2năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot hoá 700.000 m2năm - Người đăng: Cỏ Lạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot hoá 700.000 m2năm 9 10 151