Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về CNC, Dương Xuân Biên, Trung tâm Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1/20/2014

TỔNG QUAN VỀ CÔNG
NGHỆ TRÊN MÁY CNC
Phòng thí nghiệm Công nghệ cao
Trung tâm Công nghệ
Học viện kỹ thuật quân sự
Giáo viên: Dương Xuân Biên
Email: xuanbien82@yahoo.com
Mobile: 0166.7193.567

1

1/20/2014

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

1.1. Mở đầu
1.2. Cơ bản về máy CNC
1.3. Dụng cụ cắt trên máy CNC
1.4. Đồ gá trên máy CNC
1.5. Dụng cụ đo kiểm và dụng cụ phụ
1.6. Ứng dụng của máy CNC, ưu điểm,hạn
chế và xu hướng phát triển
1.7. An toàn lao động
Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

2

1/20/2014

1.1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNCTM TẠI
HVKTQS

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

3

1/20/2014

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI TRÊN
MÁY CNC (CNC là gì?)

4

1/20/2014

CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI TRÊN MÁY
CNC

5

1/20/2014

6

1/20/2014

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

7

1/20/2014

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE/CNC

8

1/20/2014

CAD - COMPUTER AIDED DESIGN

CAM - COMPUTER AIDED MANUFACTURING

9

1/20/2014

CAE - COMPUTER AIDED ENGINEERING

CAD/CAM/CAE

10

1/20/2014

1.2. Cơ bản về máy CNC
1.2.1. Máy công cụ thường (máy cổ điển, máy truyền thống)

1.2.2. Máy NC
- Chương trình được lưu trữ trên băng đục lỗ, băng từ
- Hệ điều khiển không có khả năng lưu trữ hay chỉnh sửa chương
trình
- Chỉ có thể nội suy đường thẳng và cung tròn

11

1/20/2014

1.2.3. Máy CNC
- Hệ thống cơ khí
- Tích hợp thêm 1 máy tính

12

1/20/2014

CNC - COMPUTER NUMERICAL CONTROL

C¸c tÝnh n¨ng kÜ thuËt cña m¸y CNC
* Các tính năng kĩ thuật chung
Độ chính xác, độ chính xác lặp lại, độ phân giải, độ nhạy

* Các tính năng tiêu chuẩn
Các mã lệnh, mã điều khiển, nội suy, bù, chu trình, hệ tọa
độ, bộ nhớ…

* Các tính năng vận hành
Các chế độ vận hành, điều chỉnh thông số, hiển thị lỗi, hiển
thị đường chạy dao…

* Các chức năng mở rộng
Bộ nhớ mở rộng, giao tiếp DNC, quản lý dụng cụ…
Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

13

1/20/2014

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

14

1/20/2014

15

1/20/2014

Các bộ phận chính của máy CNC

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

16

1/20/2014

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

17

1/20/2014

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

18

1/20/2014

Duong Xuan Bien - Trung Tam
Cong Nghe - HVKTQS

Các hệ thống cơ k...
1/20/2014
1
TỔNG QUAN VCÔNG
NGHỆ TRÊN MÁY CNC
Phòng thí nghiệm Công nghệ cao
Trung tâm Công nghệ
Học viện kỹ thuật quân sự
Giáo viên: ơng Xuân Biên
Email: xuanbien82@yahoo.com
Mobile: 0166.7193.567
Tổng quan về CNC, Dương Xuân Biên, Trung tâm Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về CNC, Dương Xuân Biên, Trung tâm Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tổng quan về CNC, Dương Xuân Biên, Trung tâm Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 540