Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về công nghệ ASON

Được đăng lên bởi dung_garlic
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2443 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ASON
Tóm tắt
(Tóm tắt những nội dung chính được trình bày trong bài viết)

Mục lục
Stt
1
2
3

Nội dung
Khái niệm ASON
Lịch sử ASON_GMPLS
Sự cần thiết của ASON

Danh sách từ viết tắt
Viết tắt

Ý nghĩa

I. KHÁI NIỆM ASON
1.1. Định nghĩa ASON
ASON (Automatically Switched Optical Network) là một mạng quang thế hệ mới có khả năng
duy trì dịch vụ trong trường hợp cả đường làm việc và đường bảo vệ đều bị gián đoạn bằng cách
tự động tìm và thiết lập kênh truyền mới.

Hình 1: Node truyền dẫn tích hợp tính năng ASON
Căn bản ASON là mạng truyền dẫn (SDH, WDM,...) được bổ xung mặt phẳng điều khiển
GMPLS với chức năng định tuyến, báo hiệu, điều khiển chuyển mạch. ASON có thể được nâng
cấp lên từ mạng truyền dẫn hiện tại bằng cách bổ sung mặt phẳng điều khiển ASON/GMPLS.
Khi mạng được nâng cấp, các node mạng có khả năng giao tiếp với nhau để tự động nhận biết
hiện trạng mạng, định tuyến và điều khiển chuyển mạch. Khi tuyến bị sự cố, mạng tự động tìm ra
tuyến mới khả dụng và điều khiển kết nối chéo tại các node mạng chuyển dịch vụ sang đường
mới.

1.2. Các đặc điểm nổi bật của ASON
So với mạng SDH, ASON có các đặc điểm sau:
- Tự động cấu hình dịch vụ đầu cuối end-to-end.
- Tự động phát hiện sợi quang và dịch vụ.
- Cung cấp tính năng kết nối mạng hình lưới.
- Cung cấp nhiều kiểu dịch vụ với mức độ bảo vệ khác nhau.
- Cung cấp kiểm soát lưu lượng và điều chỉnh đồng đồ hình logic mạng theo thời gian thực để tối
ưu cấu hình theo tài nguyên mạng.

II. LỊCH SỬ ASON/GMPLS
2.1. Sự kết hợp cấu trúc ASON và bộ giao thức GMPLS
Công nghệ ASON ra đời trên nền tảng mặt phẳng điều khiển ASON/MPLS. Việc tiêu chuẩn hóa
mặt phẳng điều khiển có hai lợi ích:
- Cho phép các mạng quang tự động có thể được xây dựng từ các thiết bị từ các nhà cung cấp
khác nhau.

- Chỉ rõ một tập tối thiểu các tính năng mà thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn sẽ phải hỗ trợ.
Việc định nghĩa các tiêu chuẩn cho mặt phẳng điều khiển được thực hiện độc lập bởi hai tổ chức
tiêu chuẩn:
Hiệp hội viễn thông quốc tế (International Telecommunications Union - ITU-T), phát triển
kiến trúc của các mạng quang chuyển mạch tự động Automatically Switched Optical Networks
(ASON).
Lực lượng chuyên trách Internet (Internet Engineering Task Force - IETF), phát triển
chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (Generalized Multi-Protocol Label Switching viết tắt là
GMPLS).

2.2. Sự phát triển của GMPLS trong IETF
GMPLS được phát triển từ MPLS, một công nghệ chuyển mạch gói được thiết kế để cải thiện
hiệu quả của các...
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ASON
Tóm tắt
(Tóm tắt những nội dung chính được trình bày trong bài viết)
Mục lục
Stt Nội dung
1 Khái niệm ASON
2 Lịch sử ASON_GMPLS
3 Sự cần thiết của ASON
Danh sách từ viết tắt
Viết tắt Ý nghĩa
I. KHÁI NIỆM ASON
1.1. Định nghĩa ASON
ASON (Automatically Switched Optical Network) là một mạng quang thế hệ mới có khả năng
duy trì dịch vụ trong trường hợp cả đường làm việc và đường bảo vệ đều bị gián đoạn bằng cách
tự động tìm và thiết lập kênh truyền mới.
Tổng quan về công nghệ ASON - Trang 2
Tổng quan về công nghệ ASON - Người đăng: dung_garlic
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng quan về công nghệ ASON 9 10 500