Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về enzyme cellulase

Được đăng lên bởi luckystar279
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tổng quan về enzym cellulase
Cellulose là thành phần chung của tể bào thực vật, vì vậy nó có mặt trong
rau quả cũng như trong các nguyên liệu, phế liệu của các ngành trồng trọt và
lâm nghiệp. Tuy nhiên, người và động vật không có khả năng phân giải
cellulose. Nó chỉ có giá trị làm tăng tiêu hóa, nhưng với một lượng lớn nó trở
nên vô ích hay cản trở tiêu hóa.
Cellulase là một phức hệ enzyme có tác dụng phân hủy cellulose thành
đường thông qua việc thủy phân liên kết β -1,4-glucoside trong cellulose.
Chế phẩm cellulase thường dùng để:
- Tăng chất lượng thực phẩm và thức ăn gia súc.
- Tăng hiệu suất trích ly các chất từ nguyên liệu thực vật.
- Enzym cellulase đã được nghiên cứu ứng dụng từ rất lâu trên thế giới. Đây là
enzyme được ứng dụng nhiều sau protease và amylase.
1.2 Cấu trúc của enzyme cellulase
Cellulase có bản chất là protein được cấu tạo từ các đơn vị là axit amin,
các axit amin được nối với nhau bới liên kết peptid- CO-NH-. Ngoài ra,
trong cấu trúc còn có những phần phụ khác.

Hình: enzym cellulase
Cấu trúc hoàn chỉnh của các loại enzyme nhóm endoglucanase (EG) và
exoglucanase (CBH) giống nhau trong hệ cellulase của nấm sợi, gồm một
trung tâm xúc tác và một đuôi tận cùng, phần đuôi này xuất phát từ trung
tâm xác tác và được gắn thêm vùng glycosil hóa, cuối đuôi là vùng gắn kết
với cellulose (CBD: cellulose binding domain). Vùng này có vai trò tạo liên
kết với cellulose tinh thể.
Trong quá trình phân hủy cellulose có sự tương quan mạnh giữa khả năng
xúc tác phân giải cellulose của các enzyme và ái lực của enzyme này đối với

cellulose. Hơn nữa, hoạt tính của cellulase dựa vào tinh thể cellulose và khả
năng kết hợp của CBD với cellulose. Điều này chứng tỏ CBD làm gia tăng
hoạt tính cellulase đối với tinh thể cellulose. Sự có mặt của CBD sẽ hỗ trợ
cho enzyme cellulase thực hiện việc cắt đứt nhiều liên kết trong cellulose
tinh thể. Vùng gắn kết với cellulose có cấu tạo khác với liên kết thông
thường của protein và việc thay đổi chiều dài của vùng glycosil hóa có
ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác của enzyme.
1.3. Tính chất của enzyme cellulase
Cellulase thủy phân cellulose tự nhiên và các dẫn xuất như carboxymethyl
cellulose (CMC) hoặc hydroxyethyl cellulose (HEC). Cellulase cắt liên kết
β-1,4-glucosid trong cellulose, lichenin và các β-D-glucan của ngũ cốc.
Độ bền nhiệt và tính đặc hiệu cơ chất có thể khác nhau. Cellulase hoạt động
ở pH từ 3-7, nhưng pH tối thích trong khoảng 4-5. Nhiệt độ tối ưu từ 40500C. Hoạt tính cellulose bị phá hủy hoàn toàn ở...
1. Tổng quan về enzym cellulase
Cellulose là thành phần chung của tể bào thực vật, vì vậy nó có mặt trong
rau quả cũng như trong các nguyên liệu, phế liệu của các ngành trồng trọt và
lâm nghiệp. Tuy nhiên, người và động vật không có khả năng phân giải
cellulose. Nó chỉ có giá trị làm tăng tiêu hóa, nhưng với một lượng lớn nó trở
nên vô ích hay cản trở tiêu hóa.
Cellulase là một phức hệ enzyme có tác dụng phân hủy cellulose thành
đường thông qua việc thủy phân liên kết
β
-1,4-glucoside trong cellulose.
Chế phẩm cellulase thường dùng để:
- Tăng chất lượng thực phẩm và thức ăn gia súc.
- Tăng hiệu suất trích ly các chất từ nguyên liệu thực vật.
- Enzym cellulase đã được nghiên cứu ứng dụng từ rất lâu trên thế giới. Đây là
enzyme được ứng dụng nhiều sau protease và amylase.
1.2 Cấu trúc của enzyme cellulase
Cellulase có bản chất là protein được cấu tạo từ các đơn vị là axit amin,
các axit amin được nối với nhau bới liên kết peptid- CO-NH-. Ngoài ra,
trong cấu trúc còn có những phần phụ khác.
Hình: enzym cellulase
Cấu trúc hoàn chỉnh của các loại enzyme nhóm endoglucanase (EG) và
exoglucanase (CBH) giống nhau trong hệ cellulase của nấm sợi, gồm một
trung tâm xúc tác và một đuôi tận cùng, phần đuôi này xuất phát từ trung
tâm xác tác và được gắn thêm vùng glycosil hóa, cuối đuôi là vùng gắn kết
với cellulose (CBD: cellulose binding domain). Vùng này có vai trò tạo liên
kết với cellulose tinh thể.
Trong quá trình phân hủy cellulose có sự tương quan mạnh giữa khả năng
xúc tác phân giải cellulose của các enzyme và ái lực của enzyme này đối với
Tổng quan về enzyme cellulase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về enzyme cellulase - Người đăng: luckystar279
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng quan về enzyme cellulase 9 10 967