Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về phân xưởng

Được đăng lên bởi tinhnguyendtdh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2503 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHÂN XƯỞNG
Đây là một phân xưởng sản xuất với kích thước là 30 x 40 x 7 m. Phân xưởng có
một cửa ra vào chính, hai cửa sau, được lợp bằng mái tôn, tường xây bằng gạch và được
quét vôi trắng.Phân xưởng chỉ có một phòng với 34 thiết bị 3 pha các loại được phân bố
như sơ đồ mặt bằng trang bêncạnh.
Phân xưởng hoạt động theo hai ca với thời gian hoạt động tương đối lớn. Dự kiến
phân xưởng sẽ được cung cấp điện bởi một máy biến áp 15/0.4 kV.
Công việc của ta sẽ là:
- Phân nhóm phụ tải , xác định phụ tải tính toán
- Chọn hình thức mạng phân phối theo tiêu chuẩn IEC
- Trình bày cấu trúc mạng điện : nổi hay ngầm , các thanh dẫn , các tủ phân phối…
- Chọn dung lượng máy biến áp chính , và dung lượng dự phòng , sơ đồ đổi nối
nguồn dự phòng
- Chọn dây dẫn và thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Thiết kế hệ thống nối đất
- Thiết kế chống sét lan truyền
- Tính toán chọn đèn , bố trí đèn và kiểm tra độ rọi.
- Tính toán chọn thiết bị bảo vệ mạng chiếu sáng.
Ký hiệu thiết
bị

Số lượng

Thông số phụ tải
Cos j

Ksd

Pđm (KW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
2
4
2
6
2
3
1
3
4
2

0.73
0.74
0.63
0.71
0.73
0.73
0.76
0.75
0.75
0.76
0.76
0.74

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

2
15
1.1
1.5
7.5
11
2.2
22.5
18.5
3
14
5.5

CHƯƠNG 2
PHÂN NHÓM VÀ TÍNH TOÁN
PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG
2.1. Khái niệm về phụ tải tính toán
Khi thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy, xí nghiệp hay hộ tiêu thụ thì một trong
những công việc rất quan trọng mà ta phải làm đó là tiến hành xác định phụ tải tính toán
cho nhà máy.
Phụ tải tính toán: Phụ tải tính toán theo điều kiện phát nóng (được gọi tắt là phụ tải tính
toán) là phụ tải giả thiết không đổi lâu dài của các phần tử trong hệ thống cung cấp điện,
tương đương với phụ tải thực tế biến đổi theo điều kiện tác dụng nhiệt nặng nề nhất. Nói
cách khác, phụ tải tính toán cũng làm dây dẫn phát nóng tới nhiệt độ bằng với nhiệt độ
lớn nhất do phụ tải thực tế gây ra. Do vậy, về phương diện phát nóng nếu ta chọn các
thiết bị điện theo phụ tải tính toán có thể đảm bảo an toàn cho các thiết bị đó trong mọi
trạng thái vận hành bình thường.
2.2. Mục đích xác định phụ tải tính toán
Xác định phụ tải tính toán là một công đoạn rất quan trọng trong thiết kế cung cấp
điện, nhằm làm cơ sở cho việc:
- Lựa chọn tiết diện dây dẫn cho lưới cung cấp và phân phối.
- Lựa chọn số lượng và công suất máy biến áp trong trạm.
- Lựa chọn tiết diện thanh dẫn của thiết bị phân phối.
- Lựa chọn các thiết bị chuyển mạch và bảo vệ.
2.3. Phân nhóm phụ tải trong các phân xư...
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHÂN XƯỞNG
Đây một phân xưởng sản xuất với kích thước 30 x 40 x 7 m. Phân xưởng
một cửa ra vào chính, hai cửa sau, được lợp bằng mái tôn, tường xây bằng gạch được
quét vôi trắng.Phân xưởng chỉ một phòng với 34 thiết bị 3 pha các loại được phân bố
như sơ đồ mặt bằng trang bêncạnh.
Phân xưởng hoạt động theo hai ca với thời gian hoạt động tương đối lớn. Dự kiến
phân xưởng sẽ được cung cấp điện bởi một máy biến áp 15/0.4 kV.
Công việc của ta sẽ là:
- Phân nhóm phụ tải , xác định phụ tải tính toán
- Chọn hình thức mạng phân phối theo tiêu chuẩn IEC
- Trình bày cấu trúc mạng điện : nổi hay ngầm , các thanh dẫn , các tủ phân phối…
- Chọn dung lượng máy biến áp chính , và dung lượng dự phòng , sơ đồ đổi nối
nguồn dự phòng
- Chọn dây dẫn và thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Thiết kế hệ thống nối đất
- Thiết kế chống sét lan truyền
- Tính toán chọn đèn , bố trí đèn và kiểm tra độ rọi.
- Tính toán chọn thiết bị bảo vệ mạng chiếu sáng.
Ký hiệu thiết
bị
Số lượng Thông số phụ tải
Cos j
K
sd
Pđm (KW)
1 2 0.73 0.8 2
2 3 0.74 0.8 15
3 2 0.63 0.8 1.1
4 4 0.71 0.8 1.5
5 2 0.73 0.8 7.5
6 6 0.73 0.8 11
7 2 0.76 0.8 2.2
8 3 0.75 0.8 22.5
9 1 0.75 0.8 18.5
10 3 0.76 0.8 3
11 4 0.76 0.8 14
12 2 0.74 0.8 5.5
Tổng quan về phân xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về phân xưởng - Người đăng: tinhnguyendtdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Tổng quan về phân xưởng 9 10 958