Ktl-icon-tai-lieu

trang bị điện

Được đăng lên bởi Bùi Trí Chung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
I. Một số định nghĩa và khái niệm thường dùng
Cơ sở xây dựng các hệ thống điều khiển nói chung và hệ thống điều
khiển pháo tàu nói riêng phải dựa trên cơ sở lý thuyết, nghiờn cứu những
nguyờn tắc thành lập hệ tự động và các qui luật của các quá trỡnh xảy ra
trong hệ. Từ đó xây dựng được các hệ tối ưu hoặc gần tối ưu bằng những
giải pháp kỹ thuật hiện đại, đồng thời nghiên cứu quá trỡnh tĩnh và động
của hệ thống đó.
Đế nắm được những qui luật điều khiển ta cần biết những khái
niệm (KN) cơ bản sau:
KN1. Khái niệm điều khiển ngày nay đó trở thành quen thuộc
trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người ; Điều khiển là sự tổ chức
một quá trỡnh nào đó tiến triển theo một quy luật nhất định ,nhằm
đảm bảo thực hiện mục tiêu đó định .
KN2. Điều chỉnh là một trường hợp riêng quan trọng của điều
khiển. Điểu chỉnh thực tế là một khái niệm hẹp nằm trong khái niệm
điểu khiển. Điều chỉnh là đảm bảo cho một hoặc vài đại lượng vật lý
nào đó không đổi hoặc thay đổi theo quy luật nhất định.
Nếu quỏ trỡnh điều khiển hoặc điều chỉnh được thực hiện mà có
sự tham gia của con người thỡ được gọi là điều khiển(điều chỉnh) bán
tự động cũn nếu khụng cú sự tham gia của con người thỡ được gọi là
điều khiển ( điều chỉnh)tự động.
KN3.Phần tử là các thiết bị linh kiện riêng lẻ đảm đương một
chức năng nhất định trong hệ thống và nếu phần tử nằm trong một hệ
thống điều khiển tự động thỡ được gọi là phần tử tự động.
KN4. Đối tượng điều khiển(ĐTĐK): Hay cũn được gọi là cơ cấu chấp
hành bao gồm những phương tiện kỹ thuật như máy móc, thiết bị, khớ
cụ...chịu những tác động tớn hiệu điều khiển nào đó để tạo ra đại lượng vật
lý theo yờu cầu của cụng nghệ và đạt được mục đích điều khiển đề ra.Vớ
dụ như: cơ cấu chấp hành là động cơ điện tạo ra các đại lượng vật lý như
tốc độ, mo men làm quay pháo; Bơm thủy lực làm thay đổi ỏp suất và cụng

suất mỏy VV...Hay núi một cỏch tổng quát : đối tượng điều khiển là thiết bị
kỹ thuật mà trong đóxẩy ra quỏ trỡnh cần điều khiển.
KN5 . Tớn hiệu: là một hàm số phụ thuộc thời gian mang thụng tin về cỏc
thụng số kỹ thuật và được truyền tải bởi các đại lượng vật lý.
Cỏc tỏc động bờn ngoài vào đụi tượng được gọi là đại lượng vào
hay tớn hiệu vào.
Sự tỏc động trở lại bờn ngoài của đối tượng và những biến đổi bờn
trong cú thể trực tiếp quan sỏt, ghi nhận được gọi là đại lượng ra hay
tớn hiệu ra.
Tớn hiệu điều khiển: Là tớn hiệu phự hợp do thiết bị điều khiển tạo ra
để tác động vào đối tượng cần điều khiển.
KN6.Thiết bị...
PHẦN I
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
I. Một số định nghĩa và khái niệm thường dùng
sở xây dựng các hệ thống điều khiển nói chung hệ thống điều
khiển pháo tàu nói riêng phải dựa trên sở thuyết, nghiờn cứu những
nguyờn tắc thành lập hệ tự động các qui luật của các quá trỡnh xảy ra
trong hệ. Từ đó xây dựng được các hệ tối ưu hoặc gần tối ưu bằng những
giải pháp kỹ thuật hiện đại, đồng thời nghiên cứu q trỡnh tĩnh động
của hệ thống đó.
Đế nắm được những qui luật điều khiển ta cần biết những khái
niệm (KN) cơ bản sau:
KN1. Khái niệm điều khiển ngày nay đó trở thành quen thuộc
trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người ; Điều khiển là sự tổ chức
một quá trỡnh nào đó tiến triển theo một quy luật nhất định ,nhằm
đảm bảo thực hiện mục tiêu đó định .
KN2. Điều chỉnh một trường hợp riêng quan trọng của điều
khiển. Điểu chỉnh thực tế một khái niệm hẹp nằm trong khái niệm
điểu khiển. Điều chỉnh đảm bảo cho một hoặc vài đại lượng vật
nào đó không đổi hoặc thay đổi theo quy luật nhất định.
Nếu quỏ trỡnh điều khiển hoặc điều chỉnh được thực hiện
sự tham gia của con người thỡ được gọi điều khiển(điều chỉnh) bán
tự động cũn nếu khụng sự tham gia của con người thỡ được gọi
điều khiển ( điều chỉnh)tự động.
KN3.Phần tử các thiết bị linh kiện riêng lẻ đảm đương một
chức năng nhất định trong hệ thống và nếu phần tử nằm trong một hệ
thống điều khiển tự động thỡ được gọi là phần tử tự động.
KN4. Đối tượng điều khiển(ĐTĐK): Hay cũn được gọi là cơ cấu chấp
hành bao gồm những phương tiện kỹ thuật như máy móc, thiết bị, khớ
cụ...chịu những tác động tớn hiệu điều khiển nào đó để tạo ra đại lượng vật
lý theo yờu cầu của cụng nghệ và đạt được mục đích điều khiển đề ra.Vớ
dụ như: cơ cấu chấp hành là động cơ điện tạo ra các đại lượng vật lý như
tốc độ, mo men làm quay pháo; Bơm thủy lực làm thay đổi ỏp suất và cụng
trang bị điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trang bị điện - Người đăng: Bùi Trí Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
trang bị điện 9 10 902