Ktl-icon-tai-lieu

Trục

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phần IV:
CÁC TIẾT MÁY ĐỠ NỐI
Chương 1: TRỤC
1.1. Khái niệm chung:
1.1.1. Khái niệm:
Trục là chi tiết dùng để ĐỠ các tiết máy quay;
hoặc VỪA ĐỠ VỪA TRUYỀN MOMEN XOẮN

Chương 1: TRỤC
1.1.2. Phân loại:
2 Theo công dụng (Hay đặc điểm chịu tải):
- Trục tâm: Chỉ ĐỠ các tiết máy quay (Chỉ chịu
mô men uốn). Ví dụ: Trục xe máy, xe đạp… Trục
tâm thường không quay.
- Trục truyền: Vừa ĐỠ các tiết máy quay vừa
truyền mômen xoắn (Chịu cả mô men uốn và
xoắn). Ví dụ: Trục hộp số, hộp tốc độ… Trục
truyền thường liên kết cố định với tiết máy quay.

1

Chương 1: TRỤC
2 Theo cấu tạo:
- Trục trơn: Đường kính trục không đổi theo
chiều dài.
- Trục bậc: Trục bao gồm nhiều đoạn trục có
đường kính khác nhau.
- Trục đặc/rỗng: Trục có thể chế tạo đặc hay có
lỗ rỗng ở giữa để giảm khối lượng.
2 Theo hình dạng đường tâm trục:
- Trục thẳng: Đường tâm trục là đường thẳng.
- Trục khuỷu: Đường tâm trục là đường gấp
khúc.
Trong phạm vi giáo trình, chỉ nghiên cứu trục thẳng!

Chương 1: TRỤC
1.2. Kết cấu trục:
1.2.1. Cấu tạo:
Ngõng Trục

Thân Trục

Chuyển tiếp Cố định tiết máy

Chuyển tiếp

2

Chương 1: TRỤC
- Ngõng trục: Phần trục lắp ghép với ổ.
+ Ngõng trục lắp ổ lăn cần có đường kính theo
kích thước quy chuẩn của ổ: 12, 15, 17, 20, 25,
30, 35 … mm. Cần gia công đạt độ nhẵn cao để
đảm bảo yêu cầu về độ dôi sau khi lắp ráp.
+ Ngõng trục lắp ổ trượt cần có độ nhẵn cao để
giảm ma sát; độ rắn bề mặt cao để hạn chế
mòn.

Chương 1: TRỤC
- Thân trục: Phần trục lắp ghép với tiết máy quay.
+ Đường kính thân trục cần lấy theo tiêu chuẩn.
+ Thân trục cần gia công đạt độ chính xác kích
thước và độ nhẵn bề mặt cao.

- Đoạn chuyển tiếp: Phần trục nối giữa các đoạn
thân trục hoặc giữa thân trục với ngõng trục.
+ Đoạn chuyển tiếp không yêu cầu cao về độ
chính xác kích thước hay độ nhẵn bề mặt.
+ Nên bố trí góc lượn, rãnh giảm tải... để giảm
tập trung ứng suất do tiết diện thay đổi đột ngột.

3

Chương 1: TRỤC
- Cố định các tiết máy trên trục:
+ Cố định theo phương dọc trục: Dùng vai, gờ trục
hay các chi tiết phụ khác như vòng đệm, vít…
+ Cố định theo phương tiếp tuyến (Truyền momen
xoắn): Dùng then, then hoa, chốt…

- Cơ sở xác định kết cấu trục:
+ Tính bền để xác định các kích thước đường kính
tối thiểu.
+ Kết cấu được dựng sao cho thuận tiện cho gia
công và lắp ráp; chẳng hạn các đoạn trục nhỏ dần
về 2 đầu; các rãnh then nên bố trí trên cùng 1
đường sinh…

Chương 1: TRỤC
1.2.2. Các biện pháp nâng cao sức bền mỏi cho trục:
- Tại sao phải nâng cao sức bền mỏi cho trục?
+ Trục là tiết máy rất quan trọng...
1
PhnIV:
CÁC TIT MÁY ĐỠ NI
1.1. Khái nim chung:
Trc là chi tiết dùng để ĐỠ các tiết máy quay;
hoc
VA ĐỠ VA TRUYN MOMEN XON
Chương 1: TRC
1.1.1. Khái nim:
Chương 1: TRC
1.1.2. Phân loi:
2 Theo công dng (Hay đặc đimchuti):
-Trctâm: Ch ĐỠ các tiết máy quay (Ch chu
mô men un). Ví d: Trcxemáy, xeđạp… Trc
tâm thường không quay.
-Trc truyn: Va ĐỠ các tiết máy quay va
truyn mômen xon(Chuc mô men unvà
xon). Ví d: Trchps, hptc độTrc
truyn thường liên kếtcốđnh v
itiết máy quay.
Trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trục - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trục 9 10 890