Ktl-icon-tai-lieu

TRUYỀN ĐỘNG TRONG MÁY CNC

Được đăng lên bởi mr-lengocduy
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNGĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN HỌC:
MÁY ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNHSỐ

ĐỀ TÀI: TRUYỀN ĐỘNG TRONG

MÁY CNC

GVHD: ĐẶNG MINH PHỤNG
NhómSinhViênThựcHiện:

1. HuỳnhXuânPhươngMSSV: 07103098
2. Cao MinhĐứcMSSV:07103027
3. ĐàoDuyAn
MSSV: 07103001

NỘI DUNG

I. ĐỘNG CƠ

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

III. BỘ TRUYỀN NỐI

I. ĐỘNG CƠ

ĐộngcơlàbộphậnchínhcủamọimáyCNC
Loạiđộngcơvàkíchcỡđộchínhxác,mứcđộtincậycủamáyCNC

Hailoạiđộngcơthườngdùng:

Độngcơservo
Độngcơbước

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA MỖI LOẠI

ĐỘNG CƠ SERVO

 Chiphíđắchơn
 Đủloạikíchcỡ
 Đòihỏibộđiềuchỉnhtheovòngđiềuk
hiểnvòngkín(PID)

 Làmviệcêm
 Tuổithọthấphơn
 Hiệusuấtcao

ĐỘNG CƠ BƯỚC

 Chiphírẽhơn
 Ítchủngloạihơn
 Gầnnhưlàcắmlàchạy,điềukhiểnthe
ovònghở

 Làmviệccótiếngồn
 Tuổithọcaohơn
 Hiệusuấtthấphơn

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

1.Sơlượcvềtruyềnđộngvítmeđaiốc
Screw drive type

Description


Screw
drive with
rolling contact
between
Screw

Screwdrive
drivewith
withrolling
siding contact
contact
the
screw, the
rolling
elements
and nut
between

Screw drive
with and
integral
planetary
between
thescrew
screw
andthe
therolling
nut

Rolling elements: planetary rollers
elements
Rolling elements:
ballsthe rolling
and between
gear
elements and the nut

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

Ưuđiểmkhidùngbộtruyền
Hiệusuấtcaohơnnhiềusovớibộtruyềnvítmeđaiốcthôngthường.
Khửđượckhehởdọctrục.
Giảmsựmàimònvàtăngtuổithọ.
Khôngcósựtrượt.

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

2.Cấutrúcthiếtkếcủacụmvítmeđaiốcbi

Mộtcụmchitiếtvítmeđaiốcbibaogồm:
Đaiốcvớicácyếutốlănchuyểnđộngtuầnhoàn
Vỏhộpđaiốc(khôngbắtbuột)
Ổđỡtrụcvítme

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

2.Cấutrúcthiếtkếcủacụmvítmeđaiốcbi

Môhìnhmôtảcấutrúcthiếtkếcủabộtruyền:

1.Ngõngtrụcvítme
2.Gốiđỡ(cốđịnh)
3.Trụcvítme
4.Đaiốc
5.Vỏhộpđaiốc
6.Gốiđỡ(diđộng)

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

2.Cấutrúcthiếtkếcủacụmvítmeđaiốcbi

Nguyêntắchoạtđộng:
Vítmedẫnđộng:

Vítmedẫnđộng:

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

2.Cấutrúcthiếtkếcủacụmvítmeđaiốcbi

Truyềnđộngvớivítmedẫnđộng:
Dựavàođặcđiểmcấutrúcchialàmhailoại:

Bôtruyềnvítmeđaiốcbihở
Bôtruyềnvítmeđaiốcbikín

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

2.Cấutrúcthiếtkếcủacụmvítmeđaiốcbi

Môhìnhmôtảcấutrúc:
Open drive units(AOK)

Closed drive unit (AGK)

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

2.Cấutrúcthiếtkếcủacụmvítmeđaiốcbi

o Screw support:

II. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI ỐC BI

2.Cấutrúcthiếtkếcủacụmvítmeđaiốcbi
a.Trụcvítme:

Kíchthướctiêuchuẩncủatrụcvítme:
d0x P(R/L) x DW

P :bướcrencủatrụcvít
d0:đườngkínhdanhnghĩa
R :hướngxoắnphải
L :hướngxoắntrái
DW...
ĐỀ TÀI: TRUYỀN ĐỘNG TRONG MÁY CNC
TRƯỜNGĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
O CÁO TIỂU LUẬN MÔN HỌC:
MÁY ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNHS
GVHD: ĐẶNG MINH PHỤNG
NhómSinhViênThựcHiện:
1. HuỳnhXuânPhươngMSSV: 07103098
2. Cao MinhĐứcMSSV:07103027
3. ĐàoDuyAn MSSV: 07103001
TRUYỀN ĐỘNG TRONG MÁY CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRUYỀN ĐỘNG TRONG MÁY CNC - Người đăng: mr-lengocduy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TRUYỀN ĐỘNG TRONG MÁY CNC 9 10 157