Ktl-icon-tai-lieu

TRUYỀN HÌNH MÀU

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
32

Phần 2

TRUYỀN HÌNH MÀU
CHƢƠNG 3

CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA TRUYỀN HÌNH MÀU VÀ
THIẾT LẬP HỆ TRUYỀN HÌNH MÀU
A. Cơ sở vật lý của truyền hình màu
3.1 Ánh sáng và đặc tính của nguồn sáng
Ánh sáng là một dạng năng lượng điện từ. Năng lượng này truyền đến mắt ta
và xảy ra quá trình hóa điện, tạo ra các xung điện tương ứng và được truyền đến
hệ thần kinh não giúp ta nhìn thấy vật thể với màu sắc riêng biệt của nó.
Ánh sáng thấy được là sóng điện từ có tần số từ 3,8.1014Hz đến 7,9.1014Hz.
Tương ứng với bước sóng 780nm  380nm với vận tốc truyền c ≈ 300.000Km/s.
3,8.1014
Hồng ngoại
0

10

5

Sóng vô tuyến

10

10

7,9.1014
Tử ngoại
15

10

Ánh sáng
thấy được

Hz
10

20

10

25

Tia X Tia gama Tia vũ trụ

Hình 3.1 Dải sóng điện từ
Ánh sáng mà mắt người thấy được chỉ chiếm một dải rất hẹp trong dải sóng
điện từ như hình 3.1, thường được chia thành 2 loại là ánh sáng đơn sắc và ánh
sáng phức hợp.
Ánh sáng đơn sắc: là sóng điện từ chỉ chứa một bước sóng xác định. Song
trong thực tế có thể xem ánh sáng đơn sắc như bức xạ có dải tần rất hẹp. Laser có
thể được xem như một nguồn tạo ra ánh sáng đơn sắc nhân tạo.
Ánh sáng phức hợp: là tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc, được đặc trưng bằng
sự phân bố năng lượng theo một dải tần số, nghĩa là đặc trưng bằng đặc tính phổ
của nó. Trong thiên nhiên thường gặp loại ánh sáng phức hợp này. Một dạng đặc

33
biệt của ánh sáng phức hợp là ánh sáng trắng trong đó phổ năng lượng được phân
bố đều từ 380nm đến 780nm.

380nm

780nm

Hình 3.2 Phổ của ánh sáng trắng được phân bố đều
Nếu nguồn sáng chỉ có một khoảng ngắn của phổ nơi trên thì mắt người ghi
nhận được một trong các màu phổ như dưới đây:
Lơ
B
Blue

Tím
V
Violet
380

430

Lam
C
Cyan
470

Lá cây
G
Green
500

Vàng
Y
Yellow

560

Cam
O
Crange

590

650

Đỏ
R
Red

nm
780nm

Hình 3.3 Sự phân bố 7 màu phổ

3.2 Màu sắc và đặc tính của màu sắc
3.2.1 Màu sắc
Màu của vật không phải là nguồn sáng. Màu sắc của vật được phân biệt là
nhờ tính chất phản xạ ánh sáng của nó.
Khi ánh sáng trắng chiếu vào một vật nào đó thì một số bước sóng bị vật ấy
hấp thụ hoàn toàn hoặc một phần. Các bước sóng không bị hấp thụ còn lại phản
chiếu đến mắt cho ta cảm giác về một màu nào đó.
Nếu vật phản xạ mọi tia sáng có bước sóng trong dải phổ trông thấy thì vật
đó được xem là màu trắng. Nếu vật chỉ phản xạ một số thành phần bước sóng nào
đó trong dải phổ trông thấy và hấp thu những thành phần khác thì ta thấy vật đó
tương ứng với màu sắc riêng của nó.
Màu đen về phương diện ánh sáng được xem là màu trắng có cường độ ch...
32
P
P
h
h
n
n
2
2
T
T
R
R
U
U
Y
Y
N
N
H
H
Ì
Ì
N
N
H
H
M
M
À
À
U
U
C
C
H
H
Ƣ
Ƣ
Ơ
Ơ
N
N
G
G
3
3
C
C
Ơ
Ơ
S
S
V
V
T
T
L
L
Ý
Ý
C
C
A
A
T
T
R
R
U
U
Y
Y
N
N
H
H
Ì
Ì
N
N
H
H
M
M
À
À
U
U
V
V
À
À
T
T
H
H
I
I
T
T
L
L
P
P
H
H
T
T
R
R
U
U
Y
Y
N
N
H
H
Ì
Ì
N
N
H
H
M
M
À
À
U
U
A
A
.
.
C
C
ơ
ơ
s
s
v
v
t
t
l
l
ý
ý
c
c
a
a
t
t
r
r
u
u
y
y
n
n
h
h
ì
ì
n
n
h
h
m
m
à
à
u
u
3
3
.
.
1
1
Á
Á
n
n
h
h
s
s
á
á
n
n
g
g
v
v
à
à
đ
đ
c
c
t
t
í
í
n
n
h
h
c
c
a
a
n
n
g
g
u
u
n
n
s
s
á
á
n
n
g
g
Ánh sáng một dạng năng lượng điện từ. Năng lượng này truyền đến mắt ta
xảy ra quá trình hóa điện, tạo ra các xung điện tương ứng được truyn đến
hệ thần kinh não giúp ta nhìn thấy vật thể với màu sắc riêng biệt của nó.
Ánh sáng thấy được sóng điện từ tần số từ 3,8.10
14
Hz đến 7,9.10
14
Hz.
Tương ứng với bước sóng 780nm 380nm với vận tốc truyền c ≈ 300.000Km/s.
Hình 3.1 Dải sóng điện từ
Ánh sáng mắt người thấy được chỉ chiếm một dải rất hẹp trong dải sóng
điện từ như hình 3.1, thường được chia thành 2 loại ánh sáng đơn sắc ánh
sáng phức hợp.
Ánh sáng đơn sắc: sóng điện từ chỉ chứa một bước sóng xác định. Song
trong thực tế có thể xem ánh sáng đơn sắc như bức xạ có dải tần rất hẹp. Laser
thể được xem như một nguồn tạo ra ánh sáng đơn sắc nhân tạo.
Ánh sáng phức hợp: tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc, được đặc trưng bằng
sự phân bố năng lượng theo một dải tần số, nghĩa đặc trưng bằng đặc tính phổ
của nó. Trong thiên nhiên thường gặp loại ánh sáng phức hợp y. Một dạng đặc
Sóng vô tuyến
0
10
5
10
10
10
15
10
20
10
25
Hz
Tử ngoại
Hồng ngoại
7,9.10
14
3,8.10
14
Ánh
sáng
thấy được
Tia X
Tia gama
Tia vũ trụ
TRUYỀN HÌNH MÀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRUYỀN HÌNH MÀU - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TRUYỀN HÌNH MÀU 9 10 984