Ktl-icon-tai-lieu

truyền tin SCADA

Được đăng lên bởi Pham van Giap
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cach doc nhi thu

1.SCADA làm việc như thế nào?
Nguyên tắc làm việc của hệ thống SCADA như sau:
- Thu thập dữ liệu:
Dữ liệu từ các trạm biến áp và các nhà máy điện được chia làm ba loại chính:

. Dữ liệu trạng thái: trạng thái các máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa, các khoá điều khiển từ xa/tại chỗ v.v… Các
cảnh báo của các bảo vệ.
. Dữ liệu tương tự: Công suất tác dụng MW, phản kháng MVAr, điện áp, dòng điện, vị trí nấc biến áp v.v…
. Dữ liệu tích luỹ theo thời gian: Điện năng kWh, kvarh v.v…
Các dữ liệu trạng thái từ các rơ le trung gian được đưa vào các đầu vào số của RTU, còn các dữ liệu tương tự từ
cuộn thứ cấp của máy biến dòng điện và điện áp được đưa vào các bộ biến đổi (tranducer), đầu ra của bộ biến đổi
được đưa vào các cổng đầu vào tương tự của RTU. Tại RTU dữ liệu được số hoá và thông qua kênh truyền (giao
thức) gửi về trung tâm điều độ.
- Điều khiển:
Lệnh điều khiển từ hệ thống SCADA của trung tâm điều độ thông qua kênh truyền gửi đến RTU (hoặc SAS), các
lệnh điều khiển có thể là:
. Lệnh đóng cắt máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa (open/close).
. Lệnh điều khiển tăng giảm (Raise/Lower)
. Lệnh điều khiển thay đổi giá trị đặt (Setpoint)
- Giám sát: Dữ liệu thu thập từ các trạm về trung tâm điều khiển sẽ được máy tính xử lý:
+ Hiển thị trên các sơ đồ, bảng biểu và các dạng đồ thị xu hướng.
+ Đối với dữ liệu trạng thái (máy cắt, dao cách ly, cảnh báo v.v…) khi phát hiện ra có sự thay đổi trạng thái hệ
thống SCADA sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh và dòng thông báo để lôi kéo sự chú ý của người vận hành.
+ Đối với dữ liệu giá trị đo xa, dữ liệu nhận được sẽ được kiểm tra so sánh với các ngưỡng dưới và ngưỡng trên (đã
được định trước), nếu giá trị đo được bị vi phạm thì hệ thống sẽ phát cảnh báo cho người vận hành.

2.Các chức năng SCADA

• Thu thập dữ liệu,
• Điều khiển giám sát,
• Giao tiếp người máy đồ họa hoàn toàn,
• Điều khiển cảnh báo và sự kiện,
• Ghi nhận trình tự các sự kiện,
• Lưu trữ và khôi phục dữ liệu quá khứ,
• Phân tích dữ liệu sự cố,
• Phân tích kết dây và trạng thái hệ thống,
• Xu hướng của dữ liệu động và dữ liệu quá khứ,
• Tạo báo cáo, thường lệ và đặc biệt,
• Biến cố và thẻ báo thiết bị đóng cắt,
• Thông tin liên lạc với các Trung tâm Điều độ.
3.Các chức năng EMS trong lưới truyền tải
Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) cung cấp cho Trung tâm Điều độ phương tiện để điều khiển và vận hành một
cách tối ưu HTĐ. Các chức năng chính của bộ chương trình EMS đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn và kinh tế. Các
chương trình ứng dụng bao gồm:...
Cach doc nhi thu
1.SCADA làm việc như thế nào?
Nguyên tắc làm việc của hệ thống SCADA như sau:
- Thu thập dữ liệu:
Dữ liệu từ các trạm biến áp và các nhà máy điện được chia làm ba loại chính:
truyền tin SCADA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền tin SCADA - Người đăng: Pham van Giap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
truyền tin SCADA 9 10 957