Ktl-icon-tai-lieu

tủ hạ thế

Được đăng lên bởi thanhtuantd-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1703 lần   |   Lượt tải: 5 lần
II.XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN
2.1. Vị trí đặt trạm biến áp
Toạ độ đặt trạm biến áp xác định theo biểu thức :
∑
∑

∑
∑

Thay số vào ta được:
{
2.2. Chọn dây dẫn từ nguồn đến trạm biến áp
Chiều dài đường dây được xác định theo biểu thức:
√

√

Tiết diện dây dẫn cao áp có thể chọn theo mật độ dòng điện kinh tế.Căn cứ vào số liệu ban
đầu ứng với dây đồng theo bảng 8-6 trang 274 sách Cung cấp điện (Nguyễn Xuân Phú chủ
biên), ta tìm được
(với Tmax=5100h)
Dòng điện chạy trên dây dẫn được xác định :

√

√

Tiết diện dây dẫn cần thiết :

Đối với đường dây cao áp, tiết diện tối thiểu không nhỏ hơn 35mm2. Do đó, ta chọn dây dẫn
AC-35 nối từ nguồn vào trạm biến áp.
2.3. Sơ đồ nối dây từ trạm biếp áp đến các phân xưởng
2.3.1. Sơ bộ vạch các tuyến dây
Để đảm bảo độ an toàn và mỹ quan trong xí nghiệp các tuyến dây sẽ được xây dựng bằng
đường cáp.Có thể so sánh ba phương án nối dây như sau:

Phương án 1: Từ trạm biến áp kéo dây trực tiếp đến các phân xưởng theo đường thẳng,
các tủ phân phối sẽ được đặt ngay tại đầu các nhà xưởng để cung cấp điện cho các thiết bị
trong nhà xưởng.Phương án này có tổng chiều dài hình học nhỏ nhất, nhưng không thuận
tiện cho việc thi công, vận hành phát triển mạng điện, nên không có tính khả thi.Vì vậy ta
loại bỏ ngay phương án này.

Hình 2.1 Sơ đồ đấu nối điện theo phương án 1

Phương án 2: Cũng kéo dây trực tiếp từ trạm biến áp đến các phân xưởng, nhưng theo đường
bẻ góc, các đường cáp sẽ được xây dựng dọc theo các mép đường và nhà xưởng, như vậy sẽ
thuận tiện cho việc xây dựng, vận hành và phát triển mạng điện, tuy nhiên chiều dài cuả các
tuyến dây sẽ tăng hơn so với phương án 1.

Hình 2.2 Sơ đồ đấu nối điện theo phương án 2

Phương án 3: Từ trạm biến áp ta xây dựng các đường trục chính, các phân xưởng ở gần các
đường trục sẽ được cung cấp điện từ đường trục này qua các tủ phân phối trung gian.Tuy nhiên
do các khoảng cách không lớn và việc đặt các tủ phân phối trung gian cũng đòi hỏi chi phí nhất
định, nên trong phương án này, ta chỉ cần đặt 2 tủ phân phối tại điểm 1 và điểm 2.Tủ phân phối
1 cung cấp cho 5 phân xưởng là Đ,N,M,H,G.Còn tủ số 2 cung cấp cho 4 phân xưởng
O,Ă,K,R.Các phân xưởng còn lại (T,I) lấy điện trực tiếp từ trạm biến áp nhưng tuyến đi dây
vẫn bẻ góc dọc theo đường trục.

Hình 2.3 Sơ đồ đấu nối điện theo phương án 3

Phương án này sẽ giảm được số lượng tuyến dây và tổng chiều dài dây dẫn, nhưng tiết diện dây
dẫn cuả các đường trục chính sẽ lớn hơn.Như vậy chúng ta chỉ tính toán so sánh 2 phương án 2
và 3.

2.3.2. Sơ bộ xá...
II.XÁC ĐỊNH SƠ Đ NỐI ĐIỆN
2.1. V trí đặt trm biến áp
To độ đặt trm biến áp xác định theo biu thc :



Thay s vào ta được:




2.2. Chọn dây dẫn t nguồn đến trm biến áp
Chiu dài đường dây được xác định theo biu thc:









Tiết din dây dn cao áp có th chn theo mật độ dòng đin kinh tế.Căn c vào s liu ban
đầu ng vi dây đồng theo bng 8-6 trang 274 sách Cung cp đin (Nguyn Xuân Phú ch
biên), ta tìm được


(vi T
max
=5100h)
Dòng đin chy trên dây dẫn được xác định :




Tiết din dây dn cn thiết :



Đối với đường dây cao áp, tiết din ti thiu không nh hơn 35mm
2.
Do đó, ta chn dây dn
AC-35 ni t ngun vào trm biến áp.
2.3. Sơ đồ nối dây từ trm biếp áp đến các phân xưởng
2.3.1. Sơ bộ vạch các tuyến dây
Để đảm bảo độ an toàn và m quan trong xí nghip các tuyến dây s đưc xây dng bng
đường cáp.Có th so sánh ba phương án ni dây như sau:
tủ hạ thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tủ hạ thế - Người đăng: thanhtuantd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tủ hạ thế 9 10 119