Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng anh văn chế tạo máy

Được đăng lên bởi Vô Tình
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí chế tạo máy
Tiếng Anh ngành cơ khí, chế tạo, dao tiện và một số từ ngữ liên quan…

LATHE TOOLS : Dao tiện
– Chip : Phoi
– Basic plane : mặt phẳng đáy (mặt đáy)
– Workpiece : phôi
– Cutting plane : mặt phẳng cắt (mặt cắt)
– Chief angles : các góc chính
– Rake angle : góc trước
– Face : mặt trước
– Flank : mặt sau

– Nose : mũi dao
– Main flank : mặt sau chính
– Auxiliary flank : mặt sau phụ
– Section through chief plane : thiết diện chính
– Section through auxiliary plane : thiết diện phụ
– Main cutting edge = Side cut edge : lưỡi cắt chính
– Auxiliary cutting edge = end cut edge : lưỡi cắt phụ
– Clearance angle: góc sau
– Lip angle : góc sắc (b)
– Cutting angle : góc cắt (d)
– Auxiliary clearance angle : góc sau phụ
– Plane approach angle : góc nghiêng chính (j)
– Auxiliary plane angle : góc nghiêng phụ (j1)
– Plane point angle : góc mũi dao
– Nose radius : bán kính mũi dao
– Built up edge (BUE) : lẹo dao
– Tool life : tuổi thọ của dao
– Tool : dụng cụ, dao
– Facing tool : dao tiện mặt đầu
– Roughing turning tool : dao tiện thô
– Finishing turning tool : dao tiện tinh
– Pointed turning tool : dao tiện tinh đầu nhọn
– Board turning tool : dao tiện tinh rộng bản.
– Left/right hand cutting tool : dao tiện trái/phải
– Straight turning tool : dao tiện đầu thẳng
– Cutting –off tool, parting tool : dao tiện cắt đứt
– Thread tool : dao tiện ren
– Chamfer tool : dao vát mép
– Boring tool : dao tiện (doa) lỗ
– Profile turning tool : dao tiện định hình
– Feed rate : lượng chạy dao
– Cutting forces : lực cắt
– Cutting fluid = coolant : dung dịch trơn nguội
– Cutting speed : tốc độ cắt
– Depth of cut : chiều sâu cắt
– Machined surface : bề mặt đã gia công
– Cross feed : chạy dao ngang
– Longitudinal feed : chạy dao dọc
………………………………………….. …………………………………………
Máy tiện

-Lathe bed : Băng máy
-Carriage : Bàn xe dao
-Cross slide : Bàn trượt ngang
-Compound slide: Bàn trượt hỗn hợp
-Tool holder: Đài dao
-Saddle: Bàn trượt
-Tailstock: Ụ sau
-Headstock: Ụ trước

-Speed box: Hộp tốc độ
-Feed (gear) box: Hộp chạy dao
-Lead screw: Trục vít me
-Feed shaft: Trục chạy dao
-Main spindle: Trục chính
-Chuck: Mâm cặp
-Three-jaw chuck: Mâm cặp 3 chấu
-Four-jaw chuck: Mâm cặp 4 chấu
-Jaw: Chấu kẹp
-Rest: Luy nét
-Steady rest: Luy nét cố định
-Follower rest: Luy nét di động
-Hand wheel: Tay quay
-Lathe center: Mũi tâm
-Dead center: Mũi tâm chết (cố định)
-Rotaring center: Mũi tâm quay
-Dog plate: Mâm cặp tốc
-Lathe dog : Tốc máy tiện
-Bent-tail dog: Tốc chuôi ...
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí chế tạo máy
Tiếng Anh ngành cơ khí, chế tạo, dao tiện và một số từ ngữ liên quan…
LATHE TOOLS : Dao tiện
– Chip : Phoi
– Basic plane : mặt phẳng đáy (mặt đáy)
– Workpiece : phôi
– Cutting plane : mặt phẳng cắt (mặt cắt)
– Chief angles : các góc chính
– Rake angle : góc trước
– Face : mặt trước
– Flank : mặt sau
Từ vựng anh văn chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng anh văn chế tạo máy - Người đăng: Vô Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Từ vựng anh văn chế tạo máy 9 10 155