Ktl-icon-tai-lieu

Ultrasonic sensor

Được đăng lên bởi rita_dady
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ultrasonic sensor

MrTuấn

Siêuâmlàgì?
Siêuâmlàsóngcơhọccótầnsốlớnhơntầnsốâm
nghethấy(trên20kHz)

Giớithiệuvềcảmbiếnsiêuâm:

•
•

Cảmbiếnsiêuâmlàthiếtbịdựatrênnguyêntắcphảnxạcủasóngsiêuâ
mđểxácđịnhmức,khoảngcách,lâncận,và vị trícủavậtthể.
Cảm biến siêu âm có thể phát hiện ra hầu hết các đối tượng là
kim loại hoặc không phải kim loại,chất lỏng hoặc chất rắn,vật
trong hoặc mờ đục (những vật có hệ số phản xạ sóng âm thanh
đủ lớn)

Mộtsốhìnhảnhvềcảmbiếnsiêuâm

Bốtrícảmbiến
Bố trínhiềucảmbiến

Bốtrícảmbiến

Bốtrícảmbiến
Bố trícảmbiếnriênglẻ:

Cấutạo,nguyênlýhoạtđộngcủacảmbiếntiệm
cậnsiêuâm:
Cảmbiếnsiêuâmgồmcó4phầnchính

•
•
•
•

Bộphậnphátvànhậnsóngsiêuâm
Bộphậnsosánh
Mạchpháthiện
Mạchngõra

Cấutạo,nguyênlýhoạtđộngcủacảmbiếntiệm
cậnsiêuâm:
Mạchphát,nhậnsóngsiêuâmcủabiếnsiêuâm:

Other circuit

Cấutạo,nguyênlýhoạtđộngcủacảmbiếntiệm
cậnsiêuâm:
Nguyên lý hoạt động:
Nguyênlý TOF

Tầmquétcủacảmbiếnsiêuâm.

Vậntốctruyềnsóngsiêuâmtrongkhôngkhí là 343m/s,trongnước1540m/s,…

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cảm biến
tiệm cận siêu âm:
Nguyênlýhoạtđộngcủacảmbiếnsiêuâm

Cấutạo,nguyênlýhoạtđộngcủacảmbiếntiệm
cậnsiêuâm:

•
•

Khicảmbiếnnhậnđượcsóngphảnhồi,bộphậnsosánhsẽtínhtoánkhoả
ngcách,bằngcáchsosánhthờigianphát,nhậnvàvậntốcâmthanh.Tín
hiệungõracóthểlàdigitalhoặcanalog.
Tínhiệutừcảmbiếndigitalbáocóhaykhôngsựxuấthiệncủađốitượngtr
ongvùngcảmnhậncủacảmbiến.Tínhiệutừcảmbiếnanalogchứađựng
thôngtinkhoảngcáchcủađốitượngđếncảmbiến.

Hìnhảnhvàthôngsốkỹthuậtcủavàicảmbiếnsiêuâm
SRF05
Điệnáp

Dòngthấp-

Tầnsố-

Phạmvihoạtđộng

Loại-

Đầuvàokíchkhởi-

Xungvađập

Kíchthước-

-

5v

4mA

40khz

3cm-4m

SRF05
1chânchotrig/echohoặc2chântươngthíchSRF04

1chânchotrig/echohoặc2chântươngthíchSRF04

MứctínhiệuTTLdương,bềrộngđốixứng

43mm x 20mm x 17mm

Hìnhảnhvàthôngsốkỹthuậtcủavàicảmbiếnsiêuâm
SRF10 –Cảmbiếnsiêuâmkíchthướcbé
SRF10

-

Giaodiện

Điệnáp-

-

5V

Dòng-

-

15mA

Dảitần-

-

40KHz

Phạmvilàmviệc-

-

6cm -6m. 

Tín hiệu tương tự

-

Biếnthiên40- 700trong16bước

Đầu nối

-

BustiêuchuẩnI2C.

Định thời

-

Tínhiệuvềtrongtoànthờigianlàmviệc,quảnlíchứcnăngtựdo.

Đơn vị-

-

uS, mmhoặcinches

Kích thước

-

32mm x 15mm x 10mm

SRF10

Ứng dụng của cảm biến tiệm cận siêu âm

Ứng dụng của cảm biến tiệm cận siêu âm
Talấyví dụ cụthểứngdụngcủacảmbiếnsiêuâmđó làđokhoảngcáchvớiSRF05.

Ở đây ta sử dụng chípATMEG...


Ultrasonic sensor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ultrasonic sensor - Người đăng: rita_dady
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ultrasonic sensor 9 10 342