Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng enzym

Được đăng lên bởi hoangquyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ứng dụng của enzyme
•

Protease: là E phân cắt protit và peptit tạo sản phẩm là hỗn hợp
aa tự do.
• Protein  peptit  peptit hỗn hợp aa tự do
•
M lớn
M nhỏ
•
•
•

Amylaza
Tinh bột  dextrin  dextrinMaltose - Glucose
M lớn
M nhỏ

•
•
•

Xenlulaza
Xelluloz  mạch Xelluloz ngắn hơn  Xellobiose  -gluco
2-gluco

*Ứng dụng trong y học:
_Dùng enzyme để định lượng các chất, phục vụ việc chuẩn đoán
bệnh.Ví dụ: kiểm tra glucoso nước tiểu, urease để định lượng ure..
_Dùng enzyme làm thuốc: protease làm thuốc tắc nghẽn tim mạch,
tiêu mủ vết thương….
*Ứng dụng trong hóa học:
_Dùng chất mang để gắn phức enzyme xúc tác phản ứng nhiều bước.
Ví dụ: tổng hợp glutathion,acid béo…
_Dùng làm thuốc thử trong hóa phân tích.
Protease

*Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm:
_Protease: chế biến làm mềm thịt…
_Renin, pepsin: ứng dụng tính đông tụ vào sản xuất phomat.
_Pectinase: sản xuất rượu vang, nước quả,..góp phần chiết
rút các chất màu,tanin…tăng chất lượng thực phẩm.
_Cellulase: tăng độ hấp thu, nâng cao phẩm chất về vị và
làm mềm tp thực phẩm.
_Amylase: sx bánh mì, glucoso, bia…
pepsin

*Ứng dụng trong công nghiệp dệt:
_amylase: làm rũ hồ vải trước khi tẩy trắng và nhuộm.
_Protease: làm sạch tơ.
*Ứng dụng trong công nghiệp thuộc da:
_Protease: làm mềm da, làm sạch da, rút ngắn thời
gian,tránh ô nhiễm môi trường.
*Ứng dụng trong nông nghiệp:
_Nước ta hiện nay đang sử dụng enzyme vi sinh vật góp
phần trong sx phân hữu cơ thay thế phân hóa học.

Amylase

protease

Pectinase

Cellulase

...
Ứng dụng của enzyme
Protease: là E phân cắt protit và peptit tạo sản phẩm là hỗn hợp
aa tự do.
Protein peptit peptit hỗn hợp aa tự do
M lớn M nhỏ
Amylaza
Tinh bột dextrin dextrinMaltose - Glucose
M lớn M nhỏ
Xenlulaza
Xelluloz mạch Xelluloz ngắn hơn Xellobiose -gluco
2-gluco
Ứng dụng enzym - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng enzym - Người đăng: hoangquyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ứng dụng enzym 9 10 995