Ktl-icon-tai-lieu

Ưu điểm của công nghệ xử lý nước thải

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ưu điểm của công nghệ
- Chịu được tải trọng hữu cơ cao, 2000÷10000 gBOD/m³ngày, 2000 ÷ 15000 gCOD
/m³.ngày.
- Hiệu suất xử lý BOD lên đến 90%.
- Loại bỏ được Nitơ trong nước thải.
- Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao và đặc trưng.
- Tiết kiệm được diện tích.
- Dễ dàng vận hành
- Kết hợp được với nhiều công nghệ xử lý khác.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: 
Website: 
Homepage: 
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 - 0918755356
Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!

Giá thể trong MBBR
Đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình xử lý này là các giá thể động có lớp màng
biofilm dính bám trên bề mặt. Những giá thể này được thiết kế sao cho diện tích bề mặt
hiệu dụng lớn để lớp màng biofim dính bám trên bề mặt của giá thể và tạo điều kiện tối
ưu cho hoạt động của vi sinh vật khi những giá thể này lơ lững trong nước.
Tất cả các giá thể có tỷ trọng nhẹ hơn so với tỷ trọng của nước, tuy nhiên mỗi loại giá thể
có tỷ trọng khác nhau. Điều kiện quan trọng nhất của quá trình xử lý này là mật độ giá
thể trong bể, để giá thể có thể chuyển động lơ lửng ở trong bể thì mật độ giá thể chiếm từ
25 ÷ 50% thể tích bể và tối đa trong bể MBBR phải nhỏ hơn 67%. Trong mỗi quá trình

xử lý bằng màng sinh học thì sự khuyếch tán của chất dinh dưỡng (chất ô nhiễm) ở trong
và ngoài lớp màng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý, vì vậy chiều
dày hiệu quả của lớp màng cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến
hiệu quả xử lý.
Đặc tính một số loại giá thể
- Đặc trưng tính kỵ nước cao, khả năng bám dính sinh học cao.
- Chất lượng màng sinh học tốt, khó rơi ra khỏi vật liệu.
- Xử lí tốt Nitơ, Photpho trong nước thải.
- NH3–N: 98 ÷ 99%; Tổng Nitơ: 80 ÷ 85%; Tổng Photpho: 70 ÷ 75%.
- Chiếm khoảng không gian ít.
- Không bị nghẹt bùn trong khoảng thời gian dài hoạt động.
- Tạo bùn nặng dễ lắng, tạo ra 40 ÷ 80% bùn ít hơn quá trình bùn hoạt tính.
- Hiệu quả xử lí cao hơn 30 ÷ 50% quá trình bùn hoạt tính trong khi đó chi phí hoạt động
giảm ít nhất 30%.
- Có thể được thả trực tiếp trong bể hiếu khí, kỵ khí, thiếu khí. Không cần phải thay thế
trong vòng 15 năm.
- Không bị ảnh hưởng bởi hình dạng bể, có thể sử dụng cho tất cả các loại bể.\
Hệ Thống Máy Sục Khí và Khuấy trộn
Thiết bị 2 chức năng...
Ưu điểm ca công ngh
- Chịu được ti trng hữu cơ cao, 2000÷10000 gBOD/m³ngày, 2000 ÷ 15000 gCOD
/m³.ngày.
- Hiu sut x lý BOD lên đến 90%.
- Loi b được Nitơ trong nước thi.
- Mật độ vi sinh vt x lý trên một đơn vị th tích cao và đặc trưng.
- Tiết kiệm được din tích.
- D dàng vn hành
- Kết hợp được vi nhiu công ngh x lý khác.
MI CHI TIT XIN LIÊN H ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIN PHÍ
CÔNG TY C PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Ch: 158 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đakao – Qun 1 Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 - 0918755356
Tho Nguyên Xanh nơi bắt đầu ca nhng thành công vưt bc!
Giá th trong MBBR
Đóng vai trò không th thiếu trong quá trình x y các giá th động lp màng
biofilm dính bám trên b mt. Nhng giá th này được thiết kế sao cho din tích b mt
hiu dng lớn để lp màng biofim dính bám trên b mt ca giá th tạo điều kin ti
ưu cho hoạt động ca vi sinh vt khi nhng giá th y lơ lững trong nưc.
Tt c các giá th có t trng nh hơn so vi t trng của nước, tuy nhiên mi loi giá th
t trọng khác nhau. Điu kin quan trng nht ca quá trình x này mật độ giá
th trong bể, để giá th th chuyển động lửng trong b thì mật độ giá th chiếm t
25 ÷ 50% th tích b tối đa trong bể MBBR phi nh hơn 67%. Trong mỗi quá trình
Ưu điểm của công nghệ xử lý nước thải - Trang 2
Ưu điểm của công nghệ xử lý nước thải - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ưu điểm của công nghệ xử lý nước thải 9 10 550