Ktl-icon-tai-lieu

VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP VÀ LƯU KHO

Được đăng lên bởi Alex Tran
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 7
VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP VÀ
LƯU KHO

9.1 VẬN CHUYỂN PHÔI TỰ ĐỘNG
• Chức năng:
Di chuyển vật liệu thô, phôi trong quá trình,
chi tiết, dụng cụ, đồ gá,… từ vị trí này tới vị
trí kia.
• Yêu cầu của việc vận chuyển: an toàn, kịp
thời, chính xác, không làm hư vật liệu, giá
thành ha.ï

Các loại vật liệu:
.Vật liệu thô
.Các chi tiết mua ngoài
.Phôi trong quá trình
.Sản phẩm hoàn chỉnh
.Sản phẩm sửa chữa lại và hư hỏng
.Dụng cụ
.Các chi tiết phụ tùng
.Đồ gá
.Hồ sơ về sản phẩm, bảo dưỡng

Các dạng thiết bị vận chuyển:
-

Xe đẩy tay;
Xe đẩy có mô tơ;
Cần trục;
Băng chuyền;
Hệ thống vận chuyển tự động;
Các thiết bị khác: robot, bàn xoay, thang
máy, cơ cấu cấp phôi tự động, gá vệ tinh, xe
gòng, máy bay vận tải, tàu bè.

Xe đẩy tay

Xe xúc hàng

Xe xúc hàng

Xe xúc hàng

Các kệ hàng

Hệ thống băng tải
• Băng tải con lăn, băng tải phẳng, băng tải
xích, băng tải xích có tấm đế, xích treo, xe
ray, xe kéo, ngoài ra còn có các loại khác
như dốc trượt, ống, vít xoắn, máng rung, xe
nâng.
• Hướng di chuyển: một chiều và hai chiều.

Băng tải hàng

Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải

Băng tải hộp carton

Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải

Băng tải treo

Cần cẩu hàng

Nguyên tắc thiết kế hệ thống
vận chuyển
Nguyên tắc nạp chỉ một kiện
Nguyên tắc khoảng cách ngắn nhất
Nguyên tắc chảy theo đường thẳng
Nguyên tắc thời gian ngắn nhất
Nguyên tắc dùng lực trọng trường để di chuyển
Nguyên tắc nạp cả hai chiều đi về
Nguyên tắc hệ thống
Nguyên tắc tổng hợp thông tin: nhận diện, điểm
nguồn, và điểm đích.
- Nguyên tắc định hướng chi tiết
-

Hệ thống xe được dẫn tự động.
• Lại này có pin sạc đủ chạy 8-16 h. Việc xác
định đường đi được thực hiện bằng cách
dùng dây dẫn chôn trên nền nhà hoặc sơn
phản xạ trên nền nhà. Có những loại sau
đây:
– Xe không người lái:
– Xe xúc tự động:
– Xe mang bộ chi tiết tự động:

Xe không người lái:
- Xe này có thể kéo một vài thùng hàng, được
dùng khá rộng rãi để di chuyển chi tiết nặng
và xa trong phạm vi nhà máy. Nó có thể lấy
lên và bỏ xuống các chi tiết ngay trên đường
đi

Xe không người lái:
Tow AGV

Unit Load AGV

Xe không người lái:
Asemble AGV

Light load AGV

Xe xúc tự động:
- dùng để vận chuyển các ngăn hàng (pallet).
Thường loại này lúc đầu do người điểu
khiển dùng để lấy ngăn hàng, sau đó dẫn tới
đường ray, lập chương trình di chuyển cho
nó rồi nó tự di chuyển.

Xe không người lái:
Xe xúc AGV

Xe mang bộ chi tiết tự động:
- dùng để vận chuyển các chi tiết từ chỗ này
tới chỗ kia....
Chương 7
VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP VÀ
LƯU KHO
VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP VÀ LƯU KHO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP VÀ LƯU KHO - Người đăng: Alex Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP VÀ LƯU KHO 9 10 189