Ktl-icon-tai-lieu

Vận chuyển các chất qua màng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬN CHUYỂN QUA MÀNG

MỞ ĐẦU
Vận chuyển các chất qua các màng sinh học có thể được thực hiện
nhờ 3 cơ chế khác nhau về mặt nguyên lí sau, phụ thuộc vào kích
thước phân tử, mức độ kị nước các đặc điểm cấu trúc của chúng:
1. Khuyến tán đơn giản qua lớp lipid và ở một mức độ nào đó –
qua vùng phân cực của màng.
2. Vận chuyển đặc hiệu với sự tham gia của các chất vận chuyển,
loại vận chuyển này bao gồm cả các hệ thống trong đó những chất
được vận chuyển phải trải qua một số biến đổi hóa học nhất định
trong quá trình vận chuyển.
3. các cơ chế vận chuyển đồng hành với những biến đổi đáng kể
trong kiến trúc của màng (dù là những biến đổi nhất thời), như sự
ẩm bào và vận chuyển các biopolymer.

Các định luật khuyếch tán

Định luật 1 Fic
Số lượng hạt của một chất (n) khuyếch tán dọc theo trục x qua 1 đơn
vị diện tích (1/A) vuông góc với trục này trong 1 đơn vị thời gian
bằng:
(1/A).(dn/dt) = - D.(∂c/∂x)
Trong đó A là diện tích bề mặt, D là hệ số khuyếch tán, c là nồng độ
của chất khuyếch tán
Khi nghiên cứu quá trình vận chuyển thì vế trái của phương trình
trên được gọi là dòng (của chất khuyếch tán) và được kí hiệu bằng kí
tự J. Như vậy, theo định luật 1 Fic thì dòng của một chất tỉ lệ thuận
với hệ số khuyếch tán và gradient nồng độ của chất đó (∂c/∂x) tại
một điểm đã cho trên trục x vào một thời điểm nhất định, dấu “−”
trong công thức này vì dòng di chuyển các chất ngược chiều với
hướng của gradient nồng độ các chất đó.

định luật 2 Fic
Tuy nhiên trong trường hợp đơn giản nhất định luật 1 Fic cũng chỉ
đúng khi khuyếch tán qus một lớp mỏng chất lỏng phân cách 2
khoang chứa với các dung dịch không bị pha trộn. Khi mô tả quá
trình khuyếch tán trên một khoảng cách lớn hơn, trong trường hợp
đơn giản nhất cũng không áp dụng được định luật 1, vì quá trình
có ít nhất 4 thông số, Trong trường hợp này phải chuyển phương
trình mô tả định luật 1 sang dạng phương trình vi phân trong các
đạo hàm riêng, sẽ được phương trình vi phân mô tả sự khuyếch tán
trên một khoảng cách lớn hơn:
(∂c/∂t) = D .(∂2c/∂x2)
Đây chính là định luật 2 Fic. Theo định luật này, tốc độ biến đổi
nồng độ tỉ lệ thuận với đạo hàm bậc 2 của nồng độ theo trục x.

Ý nghĩa của vận chuyển ion qua màng tế bào được thể hiện rất rõ
nét trên ví dụ một cơ quan chuyên hóa quan trọng là thận: vận
chuyển ion là nền tảng thực hiện chức năng đặc trưng của cơ quan
này.
Vận chuyển ion ở thực vật có một đặc điểm lí thú. Khác với các
cơ chế đặc trưng cho các tế bào động vật, trong thế giới thực vật
các bơm anion không phụ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận chuyển các chất qua màng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vận chuyển các chất qua màng 9 10 782