Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÍ ĐIỆN TỬ VÀ BÁN DẪN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
TRIẾT LÍ VÀ MỤC TIÊU
Mục đích của sách là cung cấp cho người đọc kiến thức cơ bản về đặc tính, hoạt
động và giới hạn của thiết bị bán dẫn. Để thu được những kiến thức này, về cơ bản
người học phải có hiểu biết thấu đáo về các quá trình vật lí xảy ra trong vật liệu
bán dẫn. Mục tiêu của sách hợp nhất cơ học lượng tử, lí thuyết lượng tử của vật
rắn, vật lí vật liệu bán dẫn, và vật lí thiết bị bán dẫn lại với nhau. Tất cả những nội
dung này là cần thiết để hiểu về hoạt động của các thiết bị bán dẫn trong hiện tại và
những sự phát triển trong tương lai của chúng.
Lượng kiến thức vật lí được đưa vào trong tài liệu này nhiều hơn những
cuốn sách giới thiệu về thiết bị bán dẫn khác. Mặc dù tầm bao quát của sách hơi
rộng nhưng tác giả nhận thấy rằng một khi người đọc đã nắm vững kiến thức nền
tảng và những kiến thức về vật liệu thấu đáo thì vật lí thiết bị bán dẫn sẽ được hiểu
một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sự nhấn mạnh những kiến thức vật lí cơ bản sẽ
có lợi trong việc hiểu và thiết kế những thiết bị bán dẫn mới.
Bởi vì mục đích của tài liệu này là giới thiệu lí thuyết về thiết bị bán dẫn,
nên có rất nhiều lí thuyết nâng cao đã bị bỏ qua. Thêm vào đó, những quá trình chế
tạo không được mô tả chi tiết. Có vài thảo luận chung về kĩ thuật chế tạo chẳng hạn
như khuếch tán và cấy Ion, nhưng ở đây cần nhớ rằng những kết quả của quá trình
chế tạo này có tác động trực tiếp đến đặc tính của thiết bị.
ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT TRƯỚC KHI ĐỌC SÁCH
Sách này dành cho sinh viên năm III và năm IV. Đi ều kiện tiên quyết để hiểu tài
liệu này là kiến thức toán học cao cấp, đặc biệt là phương trình vi phân (chỉ yêu
cầu đã học sơ qua để biết tra cứu dạng nghiệm của mỗi loại phương trình); vật lí
đại cương, đặc biệt là tĩnh điện học; và các môn vật lí hiện đại, đặc biệt là cơ học
lượng tử (Chỉ yêu cầu người học biết sơ lược về cơ học lượng tử vì trong tài liệu
cũng nhắc lại những kiến thức cơ học lượng tử cần thiết). Nếu người đọc đã học
qua khóa học nhập môn về mạch điện tử thì sẽ rất hữu dụng nhưng nó cũng không
cần thiết ở đây.
CÁCH SẮP XẾP TRONG SÁCH

Sách bắt đầu từ giới thiệu kiến thức vật lí đến quá trình vật lí trong vật liệu bán dẫn
và sau đó đề cập đến vật lí thiết bị bán dẫn. Chương I giới thiệu cấu trúc tinh thể
của chất rắn, hướng đến vật liệu bán dẫn đơn tinh thể lí tưởng. Chương 2 và 3 giới
thiệu cơ học lượng tử và lí thuyết lượng tử của chất rắn, chúng là những kiến thức
vật lí cơ bản.
Chương 4 đến chương 6 đề cập đến quá trình vật lí trong vật liệu bán dẫn.
C...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÍ ĐIỆN TỬ VÀ BÁN DẪN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VẬT LÍ ĐIỆN TỬ VÀ BÁN DẪN 9 10 623