Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu cấu trúc Nano

Được đăng lên bởi anhthuanpk1994
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HUT)

INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE
VIỆN

VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO
NANOSTRUCTURED MATERIALS
Nguyễn Anh Tuấn

HANOI - 2012

PHẦN MỞ ĐẦU
1- GIỚI THIỆU CHUNG
2- TỔNG QUAN VỀ NANO

NguyenAnhTuan-ITIMS - 2012

PHẦN MỞ ĐẦU
1- GIỚI THIỆU CHUNG

NguyenAnhTuan-ITIMS - 2012

PHẠM VI, CẤU TRÚC MÔN HỌC & PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
PHẠM VI
- Vật lý các hệ thấp chiều _ Vật lý nano
- Vật lý các chất ngưng tụ có cấu trúc nano
- Vật liệu nano _ Vật liệu điện tử cấu trúc nano

Khoa học &
Công nghệ nano

- Công nghệ & linh kiện nano
CẤU TRÚC NỘI DUNG
- Giới thiệu chung & tổng quan

(PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn)

- Giới thiệu về nanoelectronics

(PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn)

- Vật liệu nano bán dẫn

(TS. Nguyễn Văn Quy)

- Vật liệu quang tử và quang-điện tử nano (……)
- Vật liệu nano từ & Spintronics

(PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn)

- Các vật liệu nano khác và một số vấn đề liên quan
(PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn)
NguyenAnhTuan-ITIMS - 2012

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
Học viên nắm được (một cách đại cương):
- Các loại/dạng vật liệu nano (chủ yếu là các vật liệu điện tử) ở đó sử
dụng các tính chất vật lý nào phụ thuộc vào kích thước/cấu trúc nano:
điện tử, quang, quang-điện tử, từ, nhiệt, đặc tính sinh-hóa, tổ hợp đa
chức năng, đa tính chất, và .... hơn thế nữa.
- Những công nghệ/kỹ thuật/phương pháp/cách thức tiêu biểu để chế
tạo, xử lý, gia công, thao tác, lắp ráp các cấu trúc, các tổ chức nano, hay
để quan sát, đo lường và phân tích các đặc trưng nano.
- Phần nào thấy được bản chất vật lý của các tính chất, tính năng nổi trội
do cấu trúc hay kích thước nano tạo ra.
- Thấy được những ứng dụng chính của các vật liệu điện tử nano tương
ứng trong một số lĩnh vực.
- Thấy được ý nghĩa của KH & CN nano trong khoa học và đời sống.
NguyenAnhTuan-ITIMS - 2012

NỘI DUNG MÔN HỌC
GIỚI THIỆU CHUNG
Mục đích môn học, Cấu trúc & phạm vi môn học, Sách GK và tài liệu tham khảo
TỔNG QUAN (Nguyễn Anh Tuấn)
1. Tóm lược lịch sử về KH&CN nano
2. Phân loại, giới thiệu chung về cách thức tiếp cận nghiên cứu các vật liệu nano
3. Những đặc trưng, tính chất chung phụ thuộc kích thước
4. Một số vấn đề chung về công nghệ chế tạo vật liệu nano
5. Các công cụ cho khoa học nano (chế tạo, thao tác, lắp ráp và phân tích các cấu trúc nano)
6. Ứng dụng của công nghệ nano - Các sản phẩm từ công nghệ nano
7. Những thách thức và cơ hội đối với KH & CN nano.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN TỬ NANO – DÒNG ĐIỆN Ở THANG
NANO (Nguyễn Anh Tuấn)
1.1. Nhắc lại về ...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HUT)
INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE
VIN
V
V
T LI
T LI
U C
U C
U TR
U TR
Ú
Ú
C NANO
C NANO
NANOSTRUCTURED MATERIALS
NANOSTRUCTURED MATERIALS
HANOI
HANOI
-
-
2012
2012
Nguy
Nguy
n Anh Tu
n Anh Tu
n
n
Vật liệu cấu trúc Nano - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu cấu trúc Nano - Người đăng: anhthuanpk1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Vật liệu cấu trúc Nano 9 10 565