Ktl-icon-tai-lieu

vật lý thực phẩm 2

Được đăng lên bởi Hoa Phượng Vĩ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--------

ĐỀ TÀI: ĐO LƯU BIẾN (Rheology Meter)

GVHD: Trần Lệ Thu
SVTH: Nhóm 7
Lớp: Buổi sáng thứ hai, tiết 3, 4

Danh sách nhóm
Tên
Trần Hữu Quốc
Nguyễn Thị Mai
Hoàng Thị Vị
Nông Thị Loan

MSSV
2005120240
2005120348
2005120258
2005120266

MỤC LỤC

GVHD:Trần Lệ Thu

1

LỜI MỞ ĐẦU
Lưu biến học nghiên cứu về sự chảy của vật chất: chủ yếu là các chất lỏng nhưng cũng
có thể là các chất rắn mềm hoặc chất rắn trong điều kiện chúng bị chảy hơn là biến dạng
đàn hồi. Nó áp dụng cho các chất có cấu trúc phức tạp bao gồm bùn, bùn thải, polymer,
một số thực phẩm, chất dịch động vật, và các vật liệu sinh học khác. Sự chảy của các
chất này không thể chỉ phụ thuộc vào độ nhớt (ở nhiệt độ cố định) vì độ nhớt biến đổi
còn phụ thuộc vào các yếu tố khác. Để đo đạc các đặc điểm ứng xử của vật liệu lưu biến
trong phòng thí nghiệm người ta dùng lưu biến kế. Các khía cạnh của lưu biến học liên
quan đến ứng xử biến dạng hoặc chảy của các vật liệu và cấu trúc bên trong của nó (như
sự định hướng và kéo dài của các phân tử polymer), và ứng xử biến dạng/chảy của các
vật liệu không mô tả bằng cơ học chất lưu truyền thống hay đàn hồi.
I. Khái niệm, tính chất của lưu biến
1. Khái niệm:

Lưu biến là nghiên cứu về dòng chảy và biến dạng của vật liệu dưới lực
tác động. Đo lường các đặc tính lưu biến được áp dụng cho tất cả các nguyên
vật liệu từ chất lỏng như các giải pháp pha loãng của polyme và bề mặt thông
qua công thức protein tập trung, để bán chất rắn như bột nhão và các loại kem,
để polyme nóng chảy hoặc rắn. Tính chất lưu biến có thể được tính từ số lượng
lớn mẫu biến dạng sử dụng một Rheometer cơ khí, hoặc trên một vi quy mô
bằng cách sử dụng nhớt kế microcapillary hoặc một kỹ thuật quang học như
Microrheology.
2. Tính chất của lưu biến:
Vật liệu thực phẩm là các chất không hoàn toàn lỏng hoặc rắn  Tính
nhớt đàn hồi.
Các tính chất lưu biến thường thấy như: Vững chắc (firmness), cứng
(hardness), khô cứng (crispiness)…
3. Ứng dụng:
 Kiểm tra chất lượng sản phẩm : tính giòn, đàn hồi, dẻo, độ liên kết,…
GVHD:Trần Lệ Thu

2

 Nghiên cứu mối quan hệ giữa vi cấu trúc và động thái lưu biến nhằm phát hiện

ra các sản phẩm mới.
 Các tính chất lưu biến tham gia vào các chu trình toán rất cần thiết trong tính toán
kỹ thuật (các quá trình truyền nhiệt và động lượng), tùy theo sở thích của người
tiêu dùng có thể tạo nên sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ.
 Am hiểu về tính chất lưu biến sẽ giúp chúng ta thiết k...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
----- ----
ĐỀ TÀI: ĐO LƯU BIẾN (Rheology Meter)
GVHD: Trần Lệ Thu
SVTH: Nhóm 7
Lớp: Buổi sáng thứ hai, tiết 3, 4
Danh sách nhóm
MỤC LỤC
GVHD:Trần Lệ Thu 1
Tên MSSV
Trần Hữu Quốc 2005120240
Nguyễn Thị Mai 2005120348
Hoàng Thị Vị 2005120258
Nông Thị Loan 2005120266
vật lý thực phẩm 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý thực phẩm 2 - Người đăng: Hoa Phượng Vĩ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
vật lý thực phẩm 2 9 10 814