Ktl-icon-tai-lieu

VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi phamthithuhang80-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH
(phần I)
Trần Viết Điền
20 tháng 05 năm 2010
® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "" khi bạn phát hành lại thông tin
từ website này
Báo GIA LAI Xuân Canh Dần 2010 có bài phỏng vấn do nhà báo Thanh Vân thực hiện, trang 82, đã
đặt vấn đề nghiêm túc khi phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về việc đi tìm vị trí lăng mộ vua
Quang Trung. Từ khi công bố công trình Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế
Quang Trung (ký hiệu [1]) vào năm 2007 cho đến nay, nhà nghiên cứu không công bố thêm những phát hiện
mới, và càng ngày ông càng tin vào kết quả nghiên cứu của mình. Trả lời phỏng vấn, nhà nghiên cứu Nguyễn
Đắc Xuân khẳng định: “Công trình nghiên cứu của tôi giải mã được bí ẩn khu vực có Lăng mộ Vua
Quang Trung…”. Ông gạt bỏ những ý kiến phản biện khi cho rằng: “…đã có hằng trăm người tham gia ý
kiến, trong đó có một số ý kiến phản biện. Nhưng tất cả những phản biện ấy đều thiếu cơ sở khoa học
nên không giúp được gì cho tôi. Trái lại, sau các phản biện ấy tôi càng tin công trình của tôi hơn. Theo
tôi, sự thực chỉ có một, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được sự thực ấy nên không nghĩ đến bất cứ một hướng
tìm tòi nào khác nữa.”.
Như thế nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân mặc nhiên khẳng định công trình của mình là có cơ sở
khoa học (?). Năm 2007, chúng tôi từng phản biện công trình [1] với 13 điểm, theo nhà nghiên cứu Nguyễn
Đắc Xuân những ý kiến phản biện ấy là thiếu cơ sở khoa học. Điều đáng tiếc là tác giả của [1] chưa chỉ ra
những chỗ thiếu sót của những ý kiến phản biện đối với [1] về mặt khoa học. Nếu vì khoa học thực sự, nhà
nghiên cứu đã trả lời hay thảo luận một vài vấn đề có phản biện, để làm sáng tỏ, nhờ thế độ tin của công trình
[1] mới tăng lên. Dẫu sao tác giả của [1] đã nêu 8 câu hỏi dành cho một số nhà nghiên cứu, vốn không đồng
tình giả thuyết trong [1], như Hồ Tấn Phan, Lê Nguyễn Lưu, Trần Đại Vinh và chúng tôi. Chúng tôi đã trả
lời 8 câu hỏi ấy. Chúng tôi chờ tác giả công trình [1] thảo luận một cách minh bạch, chỉ ra cái sai, cái thiếu
cơ sở khoa học của những phản biện, nhưng điều đáng tiếc là tác giả [1] đã trao đổi với chúng tôi bằng ngôn
từ, thái độ ngoài khuôn khổ khoa học.
Công trình [1] dày 416 trang, nhưng thực chất chỉ có khoảng 160 trang là trình bày những giả thuyết
công tác. Phần còn lại, chiếm 255 trang, có giá trị về mặt phổ biến kiến thức, mang tính cổ súy công việc
nghiê...
http://www.khoahoc.net/baivo/tranvietdien/200510-cosokhoahoccuamotcongtrinh-1.htm
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH
(phần I)
Trần Viết Điền
20 tháng 05 năm 2010
® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "www.khoahoc.net" khi bạn phát hành lại thông tin
từ website này
Báo GIA LAI Xuân Canh Dần 2010 bài phỏng vấn do nhà báo Thanh Vân thực hiện, trang 82, đã
đặt vấn đề nghiêm túc khi phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về việc đi tìm vị trí lăng mộ vua
Quang Trung. Từ khi công bố công trình Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế
Quang Trung (ký hiệu [1]) vào năm 2007 cho đến nay, nhà nghiên cứu không công bố thêm những phát hiện
mới, và càng ngày ông càng tin vào kết quả nghiên cứu của mình. Trả lời phỏng vấn, nhà nghiên cứu Nguyễn
Đắc Xuân khẳng định: Công trình nghiên cứu của tôi giải được ẩn khu vực Lăng mộ Vua
Quang Trung…”. Ông gạt bỏ những ý kiến phản biện khi cho rằng: “…đã có hằng trăm người tham gia ý
kiến, trong đó một số ý kiến phản biện. Nhưng tất cả những phản biện ấy đều thiếu sở khoa học
nên không giúp được gì cho tôi. Trái lại, sau các phản biện ấy tôi càng tin công trình của tôi hơn. Theo
tôi, sthực chỉ có một, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được sự thực ấy nên không nghĩ đến bất cứ một hướng
tìm tòi nào khác nữa.”.
Như thế nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân mặc nhiên khẳng định công trình của mình sở
khoa học (?). Năm 2007, chúng tôi từng phản biện công trình [1] với 13 điểm, theo nhà nghiên cứu Nguyễn
Đắc Xuân những ý kiến phản biện ấy thiếu sở khoa học. Điều đáng tiếc tác giả của [1] chưa chỉ ra
những chỗ thiếu sót của những ý kiến phản biện đối với [1] về mặt khoa học. Nếu khoa học thực sự, nhà
nghiên cứu đã trả lời hay thảo luận một vài vấn đề có phản biện, để làm sáng tỏ, nhờ thế độ tin của công trình
[1] mới tăng lên. Dẫu sao tác giả của [1] đã nêu 8 câu hỏi dành cho một số nhà nghiên cứu, vốn không đồng
tình giả thuyết trong [1], như Hồ Tấn Phan, Nguyễn Lưu, Trần Đại Vinh chúng tôi. Chúng tôi đã trả
lời 8 câu hỏi ấy. Chúng tôi chờ tác giả công trình [1] thảo luận một cách minh bạch, chỉ ra cái sai, cái thiếu
cơ sở khoa học của những phản biện, nhưng điều đáng tiếc là tác giả [1] đã trao đổi với chúng tôi bằng ngôn
từ, thái độ ngoài khuôn khổ khoa học.
Công trình [1] dày 416 trang, nhưng thực chất chỉ khoảng 160 trang trình bày những giả thuyết
công tác. Phần còn lại, chiếm 255 trang, giá trị về mặt phổ biến kiến thức, mang tính cổ súy công việc
nghiên cứu… chứ không chứa đựng cơ sở khoa học của công trình nghiên cứu xác định lăng mộ vua Quang
Trung. Phần lớn những dẫn liệu, mà nhà nghiên cứu làm cơ sở của giả thuyết công tác, ít nhất có hai cách
kiến giải khác nhau. Tác giả công trình chưa chỉ ra cái sai của kiến giải khác mình, tức chứng minh kiến
giải mình đúng khi gặp phản biện. Trong bài viết này chúng tôi xin đề cập năm vấn đề, góp phần chứng minh
cơ sở giả thuyết công tác trong [1] thiếu sức thuyết phục, thậm chí bị sai lệch với sự thực lịch sử.
Vấn đề I
Ngọc Hân từng ở và sáng tác Ai Tư Vãn tại chùa Kim Tiên không?
1. Về danh xưng Cầu Tiên.
2. Có thật chùa Kim Tiên bị bỏ phế vì Ngọc Hân từng ở chùa ấy?
3. Ai Tư Vãn cho biết Ngọc Hân không ở chùa Kim Tiên.
4. Không ở chùa Kim Tiên vẫn được tôn xưng “Bà Chúa Tiên”.
Vấn đề II
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH - Người đăng: phamthithuhang80-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH 9 10 193