Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ Điện

Được đăng lên bởi thanggan-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 5972 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ch3. CÁCH VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ ĐIỆN
3.1.
• Sơ
• Sơ
• Sơ
• Sơ
3.2.

11/18/2013

KHÁI QUÁT CHUNG
đồ nguyên lý
đồ đơn tuyến
đồ nối dây (trên mặt cắt)
đồ bố trí thiết bị (trên mặt bằng)
MỘT SỐ VÍ DỤ

1

3.1. KHÁI QUÁT CHUNG
Để thực hiện hoàn chỉnh một mạng điện, mạch điện nên
thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1
Bước 2

Bước 3
Bước 4
11/18/2013

Căn cứ vào yêu cầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật vẽ
phác họa sơ đồ nguyên lý
Căn cứ vào mặt bằng, đặc điểm của qui trình sản
xuất để xác định vị trí lắp đặt các thiết bị và vẽ sơ
đồ vị trí
Chọn phương án đi dây và vẽ phác họa sơ đồ nối
dây chi tiết. Đồng thời đề xuất phương án thi công.

Vẽ sơ đồ đơn tuyến theo các nguyên tắc sau:

- Chỉ dùng một dây dẫn để thể hiện sơ đồ.
- Sử dụng các ký điện dùng trong sơ đồ mặt bằng.
- Số dây dẫn cho từng đoạn được thể hiện bằng các gạch xiên song song
(hoặc con số) đặt trên tuyến đó. Điều này sẽ thực hiện được bằng cách
kiểm tra số dây dẫn từng đoạn trên sơ đồ nối dây.
- Lập bảng thuyết minh: có thể sử dụng ngôn ngữ hoặc các sơ đồ nguyên
2
lý, hình cắt, mặt cắt để minh họa nếu cần.

3.1. KHÁI QUÁT CHUNG
- Kê vật tư, thiết bị
- Lập dự toán

Sơ đồ
bố trí

Chuyển đổi thuận

Sơ đồ
nguyên lý

Thi công

11/18/2013

Thiết kế
Sơ đồ
nối dây

Sơ đồ
đơn tuyến

Sơ đồ chi tiết
HD thi công

Chuyển đổi nghịch

3

3.2. MỘT SỐ VÍ DỤ
Sơ đồ nguyên lý

11/18/2013

Sơ đồ bố trí

Sơ nối dây

Sơ đồ đơn tuyến

4

Một số sơ đồ điện dân dụng thông dụng
Đèn cầu thang (điều khiển 2 nơi):

11/18/2013

5

Một số sơ đồ điện dân dụng thông dụng
Đèn cầu hành lang (điều khiển 3 nơi):

11/18/2013

6

Đèn nhà kho (điều khiển nhiều nơi theo thứ tự):

11/18/2013

7

Mạng điện sinh hoạt

11/18/2013

8

Ví dụ 3.1: Chuyển sơ đồ đơn tuyến của mạng điện sinh
hoạt (hình dưới) sang sơ đồ nối dây chi tiết.

11/18/2013

9

Sơ đồ nối dây chi tiết mạng điện sinh hoạt ví dụ 3.1


n

Đ1

Đ2

Đ3

B2
Trường đại học công nghiêp Hà nội

B1

Lớp:
Tên:
Ng.vẽ:

Mạng điện
sinh hoạt

Khoa điện
Tỉ lệ: 1:1
Số:

KT:

11/18/2013

10

Ví dụ 3.2: Sơ đồ vị trí của một căn hộ như hình vẽ. Hãy
thực hiện:
• Vẽ sơ đồ cung cấp điện cho căn hộ đó;
• Thuyết minh phương án đi dây;
• Lập bảng dự trù vật tư. Biết các kích thước của căn
hộ là: chiều dài: 12m; chiều rộng: 4,8m; chiều cao từ
la-phông xuống nền là 4m; hàng ba dài 2,5m.

WC

Sơ đồ vị trí của một căn hộ

11/18/2013

11

Sơ đồ đơn tuyến

Giải ví dụ 3.2

B5

2
Đ2

CĐ

Đ5

2

3

B2

2

3

2
B6

4

3

5

Q1

2

2

Q2

Đ4

3

5
B1

Đ1
3

Đ3

2

B3

4

2
Đ6

Q3

WC

B4

2

Đ7

Sơ đồ nguyên l...
Ch3. CH VẼ CÁC LOẠI SƠ ĐỒ ĐIỆN
3.1. KHÁI QUÁT CHUNG
đồ nguyên lý
đồ đơn tuyến
đồ nối dây (trên mặt cắt)
đồ bố trí thiết bị (trên mặt bằng)
3.2. MỘT SỐ VÍ DỤ
11/18/2013 1
Vẽ Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ Điện - Người đăng: thanggan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Vẽ Điện 9 10 211