Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật - Vỏ USB

Được đăng lên bởi ngocduy2009
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10

24

64,5

Designed by

Checked by

Approved by

Date

ngocduy_cdt

Date

10/8/2012

usb chuan

Edition

Sheet

1/5

Designed by

Checked by

Approved by

Date

ngocduy_cdt

Date

10/8/2012

usb chuan

Edition

Sheet

2/5

v 1

Designed by

Checked by

Approved by

Date

ngocduy_cdt

Date

10/8/2012

usb chuan

Edition

Sheet

3/5

v 2

Designed by

Checked by

Approved by

Date

ngocduy_cdt

Date

10/8/2012

usb chuan

Edition

Sheet

4/5

v 3

Designed by

Checked by

Approved by

Date

ngocduy_cdt

Date

10/8/2012

usb chuan

Edition

Sheet

5/5

...
usb chuan
ngocduy_cdt
10/8/2012
Designed by Checked by Approved by
Date
1 / 5
Edition Sheet
Date
64,5
2
4
1
0
Vẽ kỹ thuật - Vỏ USB - Trang 2
Vẽ kỹ thuật - Vỏ USB - Người đăng: ngocduy2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật - Vỏ USB 9 10 242