Ktl-icon-tai-lieu

Vũ khí hạt nhân

Được đăng lên bởi ten-tuan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Vũ khí hạt nhân
1/khái niệm
Là loại vũ khí hủy diệt lớn gây sát thương phá ho ại trên cơ sở sử dụng năng
lượng được giải phóng khi xảy ra phản ứng

Của chất nổ hạt nhân
Vũ khí hạt nhân:-đạn hạt nhân
-phương tiện vận chuyển
-phương tiện điều khiển
2/phân loại
Chiến thuật :-cực nhỏ q<1kt
-nhỏ 1<q<10kt
-vừa 10kt<q<100kt
Chiến lược:-lớn 100kt<q<1Mt
-cực lớn q>1Mt
II.Vũ khí hóa học
-Là loại vũ khí hủy diệt lớn dựa vào đặc tính cao tác dụng nhanh dung để sát thương
tiêu diệt sinh lực gây nhiễm độc địa hình,nguồn nước,lương thực ,vũ khí,trang thiết
bị ,phá hủy mùa màng,tiêu diệt gia súc,động thực vật gây ô nhiễm môi trường sinh thái
1 đặc điểm chiến đấu
-tác hại sát thương chủ yếu bằng độc tính của chất độc
-phạm vi sát thương rộng
-thời gian tác hại kéo dài
-chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình thời tiết
2 cách phòng chống
-Luôn nêu cao cảnh giác đề phòng địch sử dụng hóa học,kịp thời thông báo ,báo động
cho các lực lượng trong khu vực địch sử dụng vũ khí hóa học để có biện pháp phòng
tránh
-Kịp thời sơ tán lực lượng ra khỏi khu nhiễm độc làm giảm thiệt hại do vũ khí hóa học
gây ra
-Kịp thời tiêu độc cho người,vũ khí trang bị kĩ thuật khi ra khỏi khu nhiễm độc
-chấp hành nghiêm các qui định khi hoạt động trong vùng nhiễm đ ộc
III.Vũ khí sinh học

-là loại vũ khí hủy diệt lớn dựa vào đặc tính gây bệnh của vi sinh vật như vi khuẩn,vi
rút…để giết hàng loạt người ,động thực vật
1.đặc điểm chiến đấu
-vi sinh vật truyền bệnh or độc tố gây bệnh là cơ sở chính gây sát thương phá hoại của
vũ khí sinh học
-Làm mất sức chiến đấu hàng loạt = gây bệnh truyền nhiễm có thời gian ủ bệnh
-Phạm vi tác hại rộng thời gian dài chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình thời tiết
-Gây khó khăn tốn kém trong khắc phục hậu quả
2.cách phòng chống
-Vệ sinh phòng bệnh thường xuyên
-Đề phòng địch sử dụng vũ khí sinh học
-Khắc phục hậu quả
Đặc điểm ,các nhân tố ,sát thương phá hoại cách phòng chống
1/Sóng xung kích
a)kn
là một miền của môi trường nổ gồm khí ,lỏng ,rắn bị nén rất mạnh và đột nhiên lan
truyền khắp mọi phương với vận tốc truyền âm trong môi trường đó
b)Đặc điểm
phương truyền tốc độ cao là nhân tố sát thương chủ yếu tức thời chiếm 50% năng
lượng của vụ nổ hạt nhân.Bản chất tương tự song nổ bom,đạn thường nhưng mức độ
phạm vi tác dụng gấp nhiều lần do năng lượng lớn sinh ra
c)Tác hại
-Sát thương trực tiếp do song xung kích đối với cơ thể người,sức ép rất mạnh của
không khí lên cơ thể làm cho các bộ phận của cơ thể,bị tổn thương,đối với vũ khí trang
bị kĩ thuật,công trình kiến tr...
I.Vũ khí h t nhân
1/khái ni m
Là lo i vũ khí h y di t l n gây sát th ng phá ho i trên c s s d ng năng ươ ơ
l ng đ c gi i phóng khi x y ra ph n ngượ ượ
Vũ khí hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vũ khí hạt nhân - Người đăng: ten-tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vũ khí hạt nhân 9 10 688