Ktl-icon-tai-lieu

WSNs Các giao thức định tuyến trong mạng WSN

Được đăng lên bởi quyptit-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I

----------

TIỂU LUẬN

BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI
Đề tài:
TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN
TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY WSN
Giảng viên:

TS. HOÀNG TRỌNG MINH

Nhóm sinh viên thực hiện:
[1] ĐẶNG VĂN QUÝ
[2] LƯU ĐỨC TIẾN
Lớp : D11VT6
Khoá : 2011-2016
Hệ

: Chính quy

Hà nội, tháng 09/2014

Các giao thức định tuyến trong WSNs

Lời Nói Đầu

LỜI NÓI ĐẦU
Mạng không dây cảm biến (WSN) được coi là một trong những công nghệ quan
trọng nhất cho thế kỷ XXI. Trong thập kỷ qua, nó đã nhận được sự chú ý rất lớn trong
nghiên cứu và kỹ thuật công nghiệp trên toàn thế giới. Một mạng WSN thường bao gồm
một số lượng lớn node cảm biến không dây với chi phí thấp, công suất thấp, đa chức
năng với khả năng thông tin liên lạc và tính toán. Các node cảm biến giao tiếp với nhau
trong môi trường vô tuyến để cộng tác để thực hiện một nhiệm vụ chung, ví dụ như giám
sát môi trường, giám sát quân sự, điều khiển quá trình công nghiệp.
Một số lượng lớn các nghiên cứu đã được tiến hành để tìm hiểu và khắc phục các
hạn chế của WSNs và giải quyết các vấn đề thiết kế ứng dụng. Trong tiểu luận này, các
giao thức định tuyến khác nhau cho mạng cảm biến không dây sẽ được thảo luận và so
sánh.
Chương 1 của tiểu luận giới thiệu khát quát tổng quan về mạng cảm biến không dây, quá
trình phát triển và các thành phần cấu tạo.
Chương 2 nêu các ứng dụng tiêu biểu của mạng cảm biến không dây trong đời sống và
khoa học kỹ thuật.
Chương 3 Các giao thức định tuyến khác nhau được thảo luận và so sánh. Từ đó đưa ra
các định hướng nghiên cứu tiếp theo.

D11VT6

2

Các giao thức định tuyến trong WSNs

Mục lục

MỤC LỤC
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY...................................5
1.1

Giới thiệu.................................................................................................................5

1.1.1

Công nghệ Sensor Network..............................................................................5

1.1.2

Ứng dụng của mạng cảm biến..........................................................................6

1.2

Các thành phần và sự phát triển của mạng cảm biến..............................................6

1.2.1

Các thành phần cơ bản cấu trúc mạng cảm biến..............................................6

1.2.2

Quá trình phát triển của mạng cảm biến........................................................12

Chương 2. ỨNG DỤNG CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY................................14
2.1

Các m...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I
----------
TIỂU LUẬN
BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI
Đề tài:
TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN
TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY WSN
Giảng viên: TS. HOÀNG TRỌNG MINH
Nhóm sinh viên thực hiện:
[1] ĐẶNG VĂN QUÝ
[2] LƯU ĐỨC TIẾN
Lớp : D11VT6
Khoá : 2011-2016
Hệ : Chính quy
Hà nội, tháng 09/2014
WSNs Các giao thức định tuyến trong mạng WSN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WSNs Các giao thức định tuyến trong mạng WSN - Người đăng: quyptit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
WSNs Các giao thức định tuyến trong mạng WSN 9 10 910