Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học: Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp
Môn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT

Bài giảng: Prof. Andrew Whittaker
Biên dịch: PhD Hồ Hữu Chỉnh

Chương 1: GIỚI THIỆU CHU G VÀ CÁC PHƯƠ G PHÁP THIẾT KẾ
1.1
1.1.1

ỘI DU G MÔ HỌC
Mục tiêu
Mục đích của môn học này là phát triển một kiến thức chuyên sâu về công trình BTCT
chủ yếu dựa trên các phương pháp phát triển mới và áp dụng gần đây ở các nước tiên tiến
Âu Mỹ (tiêu chuNn Mỹ ACI 318, tiêu chuNn châu Âu Eurocode 8). Mục tiêu chính sẽ là
các hiểu biết về chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành phần, kết cấu, và hệ
thống thường dùng trong công trình xây dựng. N goài ra, phân tích động đất và phương
pháp thiết kế chống động đất cũng được giới thiệu ở mức độ khái quát trong môn học này.

1.1.2

Các chủ đề thuyết trình
Cơ sở giáo trình này là các bài giảng cho học viên cao học - CIE 525 Reinforced Concrete
Structures - của Prof. Andrew Whittaker (Buffalo University, N Y, USA, 2001). N ội dung
chương 12 giới thiệu chương trình CAST tính giàn ảo - Computer Aided Strut and Tie của Prof. Daniel A. Kuchma (University of Illinois at Urbana Champaign, IL, USA). N ội
dung chương 13-15 tham khảo bài giảng - CE 243A Behavior and Design of RC Elementscủa Prof. John Wallace (California University, CA, USA).
Các chủ đề trình bày bao gồm:
Các phương pháp thiết kế
Vật liệu bê tông cốt thép
Phân tích mômen-độ cong
Phân tích đường chảy dẻo (yieldline analysis) của tấm sàn
Phương pháp dải (strip-method) trong phân tích tấm sàn
Mô hình “giàn ảo” (strut and tie) trong thiết kế BTCT
Chế độ làm việc của BTCT chịu tải gây uốn, tải dọc trục, và tải gây cắt
Phân tích và thiết kế công trình chống động đất

1.1.3

Tài liệu tham khảo
Học viên cao học cần tìm tiêu chuNn Mỹ ACI 318 Building Code, 2005 hay 2008
Một số tài liệu tham khảo hữu ích khác bao gồm:
[1] MacGregor, J. G., 1997, Reinforced Concrete Mechanics and Design, 3rd Ed.,
Prentice Hall.
[2] Schaeffer, T. C., 1999, Design of Two-Way Slabs, SP 183, American Concrete
Institute, Michigan.
[3] Tjhin, T. N . and Kuchma, D. A., 2004, Computer Aided Strut-and-Tie, version 0.9.11,
University of Illinois at Urbana Champaign, Illinois.
[4] Priestley, M. J. N . and Paulay, T., 1992, Seismic Design of Reinforced Concrete and
Masonry Buildings, John Wiley.

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

Cao học: Xây Dựng Dân Dụng và Công N ghiệp
Môn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT

Bài giảng: Prof. Andrew Whittaker
B...
Xây dng dân dng và công nghip
Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 9 10 608