Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất nước giải khát có gas

Được đăng lên bởi tunga8hq-gmail-com
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HC07TP

Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất nước giải khát có gas

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
1.1.1 Đối tượng xây dựng HACCP
Hệ thống HACCP được áp dụng trong rất nhiều phân nghành của công nghiệp
thực phẩm, tuy nhiên, vẫn chưa là một yêu cầu mang tính toàn cầu cho công nghệ sản
xuất đồ uống. Một số quốc gia yêu cầu các nhà sản xuất nước giải khát áp dụng hệ thống
HACCP trong khi một số khác thừa nhận “tinh thần” của chương trình HACCP và vẫn áp
dụng một số chương trình quản lý rủi ro và an toàn thực phẩm khác.
Môi trường yếm khí do CO2 tạo ra đi đôi với pH sản phẩm khá thấp (từ 2 – 3)
và một số chất chống khuẩn tự nhiên có trong các chất dầu (thành phần của hương liệu)
là các điều kiện lý tưởng chống lại sự hư hỏng nước ngọt do vi sinh vật. Do vậy, các mối
nguy hại do vi sinh vật gây hại trong nước ngọt hầu như không có, chúng rất khó tồn tại
và phát triển trong nước ngọt có gas. Tuy nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết vì tùy vào tình
hình sản xuất thực tế của mỗi cơ sở cũng như nguyên vật liệu đầu vào mà mối nguy vi
sinh cần phải kiểm soát kỹ. Hơn nữa, các mối nguy hóa học và vật lý cũng là một vấn đề
phải quan tâm.
Đối tượng được xem xét, nghiên cứu để áp dụng chương trình HACCP ở đây là
nước ngọt có gas đóng chai thủy tinh. Đây là một mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng ở
Việt Nam, 180 triệu lít/năm. Nước ngọt có gas đến tay người tiêu dùng ở 3 dạng: chai
thủy tinh, chai nhựa sử dụng 1 lần PET và lon nhôm. Trong đó, với tính kinh tế của mình,
chai thủy tinh có mức tiêu thụ lớn nhất. Cho nên, với việc xoay vòng tái sử dụng nhiều
lần, chai thu gom từ nhiều nguồn từ thị trường là một vấn đề cần kiểm soát chặt chẽ vì đó
chính là nguồn gốc của nhiều mối nguy có thể nhiễm bẩn nước ngọt. Mặt khác, tùy từng
dây chuyền sản xuất, khả năng làm việc cũng khác nhau và có thể ảnh hưởng nhiều lên
việc kiểm soát an toàn và chất lượng của sản phẩm. Hàng tháng, mỗi công ty sản xuất
nước ngọt trong nước nhận được không dưới 20 khiếu nại từ khách hàng về chất lượng
cũng như các mối nguy hại tồn tại trong nước ngọt, chủ yếu là nấm men, nấm mốc, thủy
tinh, các vật lạ không xác định được, …
Như vậy, nghiên cứu để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng HACCP lên dây
chuyền sản xuất nước giải khát có gas đóng chai thủy tinh là một công việc cần thiết để
đảm bảo cho người tiêu dùng nhận được sản phẩm đúng chất lượng từ tay nhà sản xuất,
đảm bảo không tồn tại một mối nguy nào gây hại đến sức khỏe con người.
1.1.2 Phương pháp xây dựng HACCP
Chương trình H...
HC07TP Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất nước giải khát có gas
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
1.1.1 Đối tượng xây dựng HACCP
Hệ thống HACCP được áp dụng trong rất nhiều phân nghành của công nghiệp
thực phẩm, tuy nhiên, vẫn chưa một yêu cầu mang tính toàn cầu cho công nghệ sản
xuất đồ uống. Một số quốc gia yêu cầu các nhà sản xuất nước giải khát áp dụng hệ thng
HACCP trong khi một số khác thừa nhận “tinh thần” của chương trình HACCP và vẫn áp
dụng một số chương trình quản lý rủi ro và an toàn thực phẩm khác.
Môi trường yếm khí do CO
2
tạo ra đi đôi với pH sản phẩm khá thấp (từ 2 3)
một số chất chống khuẩn tự nhiên trong các chất dầu (thành phần của hương liệu)
các điều kiện lý tưởng chống lại sự hư hỏng nước ngọt do vi sinh vật. Do vậy, các mối
nguy hại do vi sinh vật gây hại trong nước ngọt hầu như không có, chúng rất khó tồn tại
phát triển trong nước ngọt gas. Tuy nhiên, đó chỉ trên thuyết tùy vào nh
hình sản xuất thực tế của mỗi sở cũng như nguyên vật liệu đầu vào mối nguy vi
sinh cần phải kiểm soát kỹ. Hơn nữa, các mối nguy hóa học và vật cũngmột vấn đề
phải quan tâm.
Đối tượng được xem xét, nghiên cứu để áp dụng chương trình HACCP ở đây
nước ngọt gas đóng chai thủy tinh. Đây một mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng
Việt Nam, 180 triệu lít/năm. Nước ngọt gas đến tay người tiêu dùng 3 dạng: chai
thủy tinh, chai nhựa sử dụng 1 lần PET và lon nhôm. Trong đó, với nh kinh tế của mình,
chai thủy tinh mức tiêu thụ lớn nhất. Cho nên, với việc xoay vòng tái sử dụng nhiều
lần, chai thu gom từ nhiều nguồn từ thị trường là một vấn đề cần kiểm soát chặt chẽ vì đó
chính nguồn gốc của nhiều mối nguy thể nhiễm bẩn nước ngọt. Mặt khác, tùy từng
dây chuyền sản xuất, khả năng làm việc cũng khác nhau thể ảnh hưởng nhiều lên
việc kiểm soát an toàn chất lượng của sản phẩm. Hàng tháng, mi công ty sản xuất
nước ngọt trong nước nhận được không dưới 20 khiếu nại từ khách hàng về chất ng
cũng như các mối nguy hại tồn tại trong nước ngọt, chủ yếu nấm men, nấm mốc, thủy
tinh, các vật lạ không xác định được, …
Như vậy, nghiên cứu để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng HACCP lên dây
chuyền sản xuất nước giải khát gas đóng chai thủy tinh một công việc cần thiết để
đảm bảo cho người tiêu dùng nhận được sản phẩm đúng chất lượng từ tay nhà sản xuất,
đảm bảo không tồn tại một mối nguy nào gây hại đến sức khỏe con người.
1.1.2 Phương pháp xây dựng HACCP
Chương trình HACCP được xây dựng dựa trên nền tảng quy trình công nghệ
sản xuất đã được áp dụng những chương trình tiên quyết GMP SSOP một cách hiệu
Võ Thị Hồng Linh Vũ Cao Ân
Nguyễn Lê Thành Minh Trang 1
Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất nước giải khát có gas - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất nước giải khát có gas - Người đăng: tunga8hq-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất nước giải khát có gas 9 10 17