Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi tranthihieu-cntp46a
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề Tài :

KIỂM SOÁT KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP
Lớp : CNTP 46A
Môn : Kỹ thuật an toàn và môi trường
GVHD : Th.s Nguyễn Quốc Sinh
Nhóm : 4

NỘI DUNG
1

Đặt vấn đề

2

Khí thải công nghiệp

3

Tổng quan về ô nhiễm không khí

4

Các loại khí gây ô nhiễm và cách xử lí

5

Xử lí khí thải bụi và nicotin trong nhà máy sản xuất thuốc lá

66

Kết luận

Phần1 :ĐặtVấnĐề

Phần 2 : Khí thải Công nghiệp

2.1Khí thải công nghiệp
2.1.1. KHÁI NIỆM
Khíthải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất phát
thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ
sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp

2.2.Thành phần không khí

Thành

Tiêu Chuẩn Chất Lượng Môi Trường Không KhíTrong Khu Vực Sản Xuất (Số 3733/2002/Qđ-Byt)

STT

Sốhiệu tiêu chuẩn

Têntiêu chuẩn

1

TCVN 5937-2005

Chấtlượng không khí – Tiêu chẩn chất lượng không khí xung quanh

2

TCVN5938-2005

Chấtlượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại
trong không khí xung quanh

3

TCVN 5939-2005

Chấtlượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các
chất vô cơ

4

TCVN 5940-2005

Chấtlượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất
hửu cơ

STT

Ngànhsản xuất

Cácchất ô mhiễm đặc trưng

1

Nhàmáy nhiệt điện lò nung, nồi hơi đốt bằng nhiên liệu.

Bụi, SOx,NOx, COx, Hydrocacbon, aldehyt….

2

Chếbiến thực phẩm:

Bụi, mùi

-Sản xuất nước đa.
-Chế biến hạt điều.

NH3

3

Thuốclá

Bụi,mùi hôi, nicotin

4

Dệt,nhuộm

Bụi,hợp chất hữu cơ

5

Giấy

Bụi,mùi hôi

6

Sảnxuất hóa chất:

Bụi, mùi hôi, dẫn xuất phenol

-H2SO4

SOx

-Superphotphat

Bụi, HF, SiF4

-NH3

NH3

-Keo, sơn, vec-ni

Bụi, hợp chất hữu cơ (dung môi)

-Xà bông, bột giặt

Bụi, kiềm

-Lọc dầu

Hydrocacbon, bụi, SOx, NOx, COx

7

Sànhsứ,vật liệu xây dựng, thủy tinh

Bụi, COx, HF, SiF4

8

Luyệnkim, lò đúc

Bụi, SO2, COx, Pb

9

Nhựa,cao su, chất dẻo

Bụi,mùi hôi

10

Thuốctrừ sâu

Mùihôi, bụi, dung môi

11

Thuộcda

Mùihôi

12

Bao bì

Mùihôi

13

Khíthải giao thông

Bụi, Pb, SOx, NOx, COx, Hợp chất hữu cơ

14

Khíthải sinh hoạt

Bụi,mùi hôi,COx,

Nguồn thải côngnghiệp
 Công nghiệp nănglượng: điện, khai thác than và dầu khí
 Côngnghiệphóachất:hóachấtcơbản,phânhóahọcvàthuốctrừsâu
 Côngnghiệpvậtliệuxâydựng:sảnxuấtximăng,gạchđấtnung,đồgốmsứ
 Ônhiễmgiaothông
 Côngnghiệpluyệnkim

Phần3:ÔNhiễm Không Khí
3.1.Kháiniệm
Ônhiễmkhôngkhí:làsựcómặtmộtsốchấtlạhoặcmộtsựbiếnđổiquan
trọngtrongthànhphầnkhôngkhí,làmchokhôngkhíkhôngsạchhoặc
gâyrasựtỏamùi,cómùikhóchịu,giảmtầmnhìnxa( dobụi).

3...
Đề Tài :
KIỂM SOÁT KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP
Lớp : CNTP 46A
Môn : Kỹ thuật an toàn và môi trường
GVHD : Th.s Nguyễn Quốc Sinh
Nhóm : 4
XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP - Người đăng: tranthihieu-cntp46a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP 9 10 969