Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí nước thải giết mổ gia súc

Được đăng lên bởi thanhhai-duynguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải giết
mổ gia súc
Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của
trạm xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị, hệ thống đường ống công nghệ, song chắn rác thô
được lắp đặt để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn ra khỏi nước thải.
Đối với nước thải giết mổ heo, lông heo, các chất lơ lửng, … có hàm lượng lớn trong
nước thải. Các chất này cần được loại bỏ khỏi nước thải để nâng cao hiệu suất xử lý của

các công trình xử lý phía sau. Do đó, nước thải từ hố thu được bơm qua song thiết bị lược
rác tinh trước khi vào bể tách dầu kết hợp bể lắng cát. Lưới của thiết bị lược rác tinh sẽ
giữ hầu hết các lông heo, các chất lơ lửng, … trên bề mặt lưới. Thiết bị tách rác hoạt
động liên tục và rác được đưa vào các thùng chứa rác. Hàng ngày, lượng rác này được
công ty thu gom và xử lý thích hợp. Nước thải sau khi qua thiết bị lược rác tinh sẽ tự
chảy qua bể tách dầu kết hợp bể lắng cát
Cát, đất, dầu mỡ được xem là các tác nhân gây ảnh hưởng cho hệ thống xử lý sinh học, vì
các chất này hạn chế khả năng sử dụng chất hữu cơ của vi sinh vật. Do đó, để công trình
sinh học hoạt động có hiệu quả, bể tách dầu kết hợp bể lắng cát được sử dụng trong dây
chuyền công nghệ này. Phương pháp trọng lực được áp dụng để tách dầu mỡ và cát ra
khỏi nước thải. Dầu mỡ có trọng lượng riêng nhỏ hơn nước nên dầu mỡ sẽ nổi lên trên bề
mặt bể và được hệ thống gạt váng dầu thu gom vào bồn chứa dầu. Lượng dầu này cũng sẽ
được thu gom định kì và đem đi xử lý thích hợp. Còn cát sẽ được vận chuyển tới bể chứa
bùn. Nước sau khi qua bể tách dầu kết hợp bể lắng cát sẽ tự chảy vào bể điều hòa.
Tại bể điều hòa, máy khuấy trộn chìm sẽ hòa trộn đồng đều nước thải trên toàn diện tích
bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu. Bể điều hòa có chức năng
điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào trạm xử lý.
Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự
dao dộng của lưu lượng, cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo, giảm
kích thước và vốn đầu tư xây dựng các công trình tiếp theo. Các lợi ích của việc điều hòa
lưu lượng là: (1) quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức
thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha
loãng, pH có thể được trung hòa và ổn định; (2) chất lượng nước thải sau xử lý được cải
thiện do tải trọng chất thải lên các công trình ổn định. Bơm được lắp đặt trong bể điều
hòa để đưa nướ...
Thuyết minh công ngh x lý nước thi giết
m gia súc
Nước thi t các ngun phát sinh theo mng lưới thu gom nước thi chy vào h thu ca
trm x lý. Ti đây, để bo v thiết b, h thng đường ng công ngh, song chn rác thô
được lp đặt để loi b các tp cht có kích thước ln ra khi nước thi.
Đối vi nước thi giết m heo, lông heo, các cht lơ lng, … có hàm lượng l
n trong
nước thi. Các cht này cn được loi b khi nước thi để nâng cao hiu sut x lý ca
Xử lí nước thải giết mổ gia súc - Trang 2
Xử lí nước thải giết mổ gia súc - Người đăng: thanhhai-duynguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Xử lí nước thải giết mổ gia súc 9 10 119