Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải

Được đăng lên bởi Dép Lê
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Hệthốngxửlýnướckhucôngnghiệpđìnhtrám
Diện tích 2000m
2
.công suất 2000m
3
/ngày
Nước thải KCN tập chung trong bể chứa nước thải KCN đầu vào phải đạt cột C
QCVN 40/2011/BTNMT
kh
NƯỚC ÉP BÙN
Sau khi trộn chất đông keo tụ các bông bùn có kích thước lớn
thể quan sát được bằng mắt
Bể lắng 1trong bể có 2 ống trụ chân cách đáy khoảng 1m. Nước được đẩy từ dưới
lên với vận tốc lớn rồi chảy tràn xuống dưới giữ cho bể không bị xáo trộn. Đây là
bể lắng tràn chất rắn sẽ lắng xuống phần nước trong sẽ tràn ra ngoài. Bể lắng 2 cấu
tạo tương tự.
Hệ thống bể aerotank từ 1đên 6 có kích thước như nhau hệ thống để giật cấp mực
nước giảm dần. sử dụng hình thức sinh trưởng bám dính vật liệu được đặt ở đáy bể
nước sẽ được đẩy từ dưới lên.
Nước đầu ra của hệ thống xử lý dặt cột B QCVN40/2011/BTNMT.
H sinh h c
B tr n ch t đông keo
t PCA
Hệ thống bể aerotank
1 2 3 4 5 6
Kh trùng
b ng clo
Bểnénbù
n
Bể
khửtrù
ng
Bểkh
ửtrùn
g
Bểné
nbùn
Bể
chứa
Bểđiềuhòa
Song chắnrác
Xử lý nước thải - Người đăng: Dép Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Xử lý nước thải 9 10 532