Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải đạm phú mỹ

Được đăng lên bởi Anh Nhà Quê
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2349 lần   |   Lượt tải: 15 lần
SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy đạm Phú Mỹ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
GÓI THẦU:
“CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ”

THUỘC DỰ ÁN:
ĐÁNH GIÁ, CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY
ĐẠM PHÚ MỸ

CHỦ ĐẦU TƯ:
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP (PVFCCo)

CHUẨN BỊ BỞI LIÊN DANH NHÀ THẦU

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ
HÓA CHẤT ĐẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRJ. CODE: DMC 01-11

PRE. BY: E-GHM

1

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy đạm Phú Mỹ

MỤC LỤC
TRANG

1.

GIỚI THIỆU CHUNG........................................................................

1.1.

MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI.................................

1.2.

NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT VÀ ĐƠN VỊ ĐO............................................

1.3.

NHỮNG LOẠI HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC
THẢI. 8

2.

CƠ SỞ THIẾT KẾ...............................................................................

2.1.

Nguyên lý thiết kế.........................................................................................

2.2.

Cơ sở dữ liệu thiết kế đầu vào của dòng thải....................................................

2.3.

Các tài liệu cần tham khảo khi đọc tài liệu này...............................................

3.

TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN.................................

3.1.

Nguyên lý điều khiển thiết bị dự phòng.........................................................

3.2.

Nguyên lý điều khiển khởi động bằng tay/tự động..........................................

3.3.

Nguyên lý điều khiển thiết bị........................................................................

3.4.

Dừng khẩn cấp............................................................................................

3.5.

Nguyên lý điều khiển báo động....................................................................

3.6.

Trạng thái hiển thị màn hình.........................................................................

4.

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ.......................................................................

4.1.

Mô tả dòng công nghệ.................................................................................

4.2.

Mô tả chi tiết mục đích và nguyên lý vận hành.................
PRJ. CODE: DMC 01-11 PRE. BY: E-GHM
SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
Dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy đạm Phú Mỹ
SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
GÓI THẦU:
“CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ”
THUỘC DỰ ÁN:
ĐÁNH GIÁ, CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY
ĐẠM PHÚ MỸ
CHỦ ĐẦU TƯ:
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP (PVFCCo)
CHUẨN BỊ BỞI LIÊN DANH NHÀ THẦU
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ
HÓA CHẤT ĐẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY TNHH NHẬT ANH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
xử lý nước thải đạm phú mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải đạm phú mỹ - Người đăng: Anh Nhà Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
xử lý nước thải đạm phú mỹ 9 10 58