Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải nhà máy sữa

Được đăng lên bởi tranquocbaotruyen-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2101 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-----------------BÙI THẾ VINH

PHÂN LẬP VI KHUẨN KẾT TỤ SINH HỌC, KHỬ
NITƠ, PHOTPHO VÀ ỨNG DỤNG TRONG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SỮA

CHUYÊN NGÀNH VI SINH VẬT HỌC

Mã số: 62 - 42 - 40 - 01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

2
Năm 2012

3
Công trình được hoàn thành tại:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS. TS. CAO NGỌC ĐIỆP
PGS. TS. HÀ THANH TOÀN

Có thể tìm hiểu luận án tại:
Thư viện Quốc gia Việt Nam
Thư viện Trường Đại học Cần Thơ
Thư viện Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Sinh Học, ĐHCT.

1
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Ngành sữa có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với nền kinh tế mà
còn đối với đời sống của người dân bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe
và trí tuệ của thế hệ tương lai của đất nước. Theo Quyết định của Thủ
Tướng Chính Phủ số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 về việc phê duyệt
Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 thì đến năm 2015 đạt 700 tấn
sữa và đến năm 2020 đạt trên 1.000 tấn sữa; và theo Quyết định của Bộ
Công Thương số 3399/QĐ-BCT ngày 28/06/2010 về việc Phê duyệt Quy
hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2025 thì cả nước sẽ sản xuất ra sản lượng sữa (quy ra sữa
tươi) 2,6 tỷ lít vào năm 2020 và 3,4 tỷ lít vào năm 2025. Ngành công nghiệp
sữa phát triển sẽ có nhiều nhà máy sữa được thành lập, sản xuất ra số lượng
lớn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cho xã hội, đồng thời cũng tạo ra một
lượng lớn chất thải và nước thải.
Trong các thành phần của nước thải nhà máy sữa, các thành phần chứa
nitơ, photpho được chú ý nhiều nhất bởi vì chúng ảnh hưởng đến quá trình
phát triển tảo ở các ao hồ. Tảo ở các ao hồ phát triển quá mức sẽ làm giảm
chất lượng nước, ảnh hưởng đến đời sống động vật, thực vật nước. Phương
pháp thực tiễn duy nhất và hiệu quả nhất để kiểm soát qúa trình phú dưỡng
hóa là tập trung kiểm soát hàm lượng nitơ và photpho trong nước. Do vậy,
cần phải loại bỏ nitơ, photpho đến mức tối thiểu trước khi đưa ra môi
trường.
Trong thực tế hiện nay, người ta sử dụng các phương pháp hóa lý và
sinh học để xử lý nước thải nhà máy sữa. Tuy nhiên, do sử dụng hóa chất có
khả năng gây ung thư như aluminum sunphat, polyacrylamid,…gây ra ô
nhiễm thứ cấp trong áp dụng thực tế; chi phí các thuốc thử cao và quá trình

2
loại bỏ COD hòa tan kém trong các quá trình xử lý hóa lý nên các quá trình
xử lý sinh học thường được ưu tiên.
Chính vì các lý do trên, đề tài luận án: “Phân lập vi khuẩn kết tụ sinh
học, khử nit...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
------------------
BÙI THẾ VINH
PHÂN LẬP VI KHUẨN KẾT TỤ SINH HỌC, KHỬ
NITƠ, PHOTPHO VÀ ỨNG DỤNG TRONG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SỮA
CHUYÊN NGÀNH VI SINH VẬT HỌC
Mã số: 62 - 42 - 40 - 01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
xử lý nước thải nhà máy sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải nhà máy sữa - Người đăng: tranquocbaotruyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
xử lý nước thải nhà máy sữa 9 10 579