Ktl-icon-tai-lieu

Xúc tác cho quá trình HDS

Được đăng lên bởi promickey
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xúc tác HDS

GVHD:ThầyHuỳnhQuyền
SVTH:
1.HồBáThoại60802119
2.NguyễnDanhQuý60701995
3.NguyễnXuânPhú60701814

1.Tổng quan

• Hydrodesulfurization (HDS) là một xúc táccủaquátrình hóa

học được sử dụng rộng rãi để loại bỏ lưu huỳnh (S) từ khí tự
nhiên và từ các sản phẩm dầu mỏ tinh chế như xăng dầu
hay xăng dầu, nhiên liệu phản lực , dầuhỏa, nhiên liệu
diesel,dầu.

1.Tổng quan

Các quá trình hydrodesulfurization công nghiệp bao gồm
cơ sở vật chất cho việc bắt giữ và loại bỏSthànhkhísunfua
hydro

(H2S).

Trongcác nhà máy lọc dầu mỏ , khí hydrogen sulfide
rồiđượcchuyểnđổi thành sản phẩm phụ lưu huỳnh
hoặcaxitsunfuric (H 2 SO 4).

1.Tổng Quan

• Trongmột nhà máy lọc dầu, các phản ứng hydrodesulfurization diễn
ra trong mộtlớpxúctáccố định, lò phản ứng ở nhiệt độ cao khoảng
300-400 ° C và áp suất cao khoảng 30 - 130atm,thường là trong sự
hiện diện của một chất xúc tác bao gồm một cơ sở nhôm đã ngâm
tẩm với cobalt và molybdenum (thường được gọi làxúctác Como).

2.Quytrìnhcôngnghệ

•

Sơđồ(HDS)trongmột nhà máy lọc dầu dầu khí

3. Thành phần và cấu trúc

• Xúc

tácchoqúa trìnhHDS baogồm 2 thành phần :
chấtmangvàphahoạt động xúc tác .Chấtmangthường sữ
dụng làᵞ-Alumin có bề mặt riêng lớn.

• Phahoạt động xúc tác làsulfurecuảMohoặc củaWđược

xúc
tiến bởiNihoặcCo,thường được sữ dụng ở dạng hỗn hợp
CoMo, NiMo, NiW.

3. Thành phần và cấu trúc

• Hàm lượng kim loại hay dung như sau: 9%kl Mo, 2.5%kl Co

hoặc Ni.Hàmlượng kim loại trong xúc tác ngày càng tăng
lên, hiện nay hàm lượng các kim loại vào khoảng 12-15% kl
Mo và 3-5% kl Ni hoặc Co.

3.Thành phần và cấu trúc

• Tùy theo mục đích chính của quá trình mà chọn kim loại cho
pha hoạt động xúc tác .

• Khi quá trình chủ yếu là HDS thì dùng CoMo.
• Ngay nay xúc tác đã qua rất nhiều cải tiến để đáp ứng đòi
hỏi hoạt tính cao của pha hoạt động của xúc tác do nguyên
liệu xử lý ngày càng nặng và hểu suất khử ngày càng cao.

3.Thànhphần và cấu trúc

• Để

tăng cường những tính năng của xúc tác,đối với pha

hoạt động xúc tác người ta còn bổ sung Phosphore
hoặcFluorrồi thêm các phụ gia, còn đối với chất mang
người ta có thể dùng
dưới dạng silice-alumin hoặctitan-alumin.Người ta càng tìm
thấy các dạng xúc tác kết hợp 3 kim loại như dạngNiCoMo,
FeCoMođể tăng độ bền, hoạt tính và tuổi thọ của chất xúc
tác.

3.Thành phần và cấu trúc

• Xúc tácHDSđược chế tạo dưới dạng hìnhbi,trụ,hinhxuyến có

kích thước nhỏ từ 1.2den 1.6 mmvới kim loại ở dạng oxyt rồi
được hoạt hóa bằng sulfuretrongthiết bị phản ứng. Có nhiều
phương pháp chuẩn ...
GVHD:ThầyHuỳnhQuyền
SVTH:
1.HồBáThoại60802119
2.NguyễnDanhQuý60701995
3.NguyễnXuânPhú60701814
Xúc tác cho quá trình HDS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xúc tác cho quá trình HDS - Người đăng: promickey
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Xúc tác cho quá trình HDS 9 10 802