Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ chuyên gia 1

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài giảng hệ chuyên gia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
HỆ CHUYÊN GIA
 : HỆ CHUYÊN GIA
 : 17213
TRÌNH   : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HẢI PHÒNG - 2010
bài giảng hệ chuyên gia 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ chuyên gia 1 - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài giảng hệ chuyên gia 1 9 10 702