Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ chuyên gia 6

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài giảng hệ chuyên gia
47
VKem (Có) = (3/3,0/3) = (1,0)
VKem (Không) = (3/5,2/5)



 


i là :
Tên
Ch.Cao
Cân

Dùng
kem?

Sarah
T.Bình

Không
Cháy
Dana
Cao
T.Bình
Không
Annie

T.Bình
Không
Cháy
Kartie


Không
VC.Cao(Cao) = (0/1,1/1) = (0,1)
VC.Cao(T.B) = (1/1,0/1) = (1,0)

VC.N


VKem (Có) = (0/2,2/2) = (0,1)
bài giảng hệ chuyên gia 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ chuyên gia 6 - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài giảng hệ chuyên gia 6 9 10 565