Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Được đăng lên bởi mrminh1111
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
-----***-----

BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯỢNG
QUYỀN THƯƠNG MẠI
MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
Lớp: Quản trị kinh doanh_29
GVHD: Phan Thị Thanh Hoa

Danh sách nhóm:
Hoàng Thế Công Minh
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Nguyễn Thị Thu Liễu
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Đức Long
Hà Nội,12 tháng 11 năm 2015

Mục lục:
I.Lịch sử hình thành nhượng quyền thương mại
II.Định nghĩa
III.Các hình thức nhượng quyền
IV.Nhân tố tác động
V.Lợi ích
VI.Khó khăn, thách thức
VII.Liên hệ thực tế

I.Lịch sử hình thành nhượng quyền thương mại:
-

Trên thế giới
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, hình thức sơ khai của lối kinh doanh nhượng
quyền đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ 17-18 tại Châu Âu.
Tuy nhiên, hoạt động nhượng quyền kinh doanh (hay nhượng quyền thương
mại) được chính thức thừa nhận khởi nguồn, phát triển là tại Hoa Kỳ vào giữa thế
kỷ 19, khi mà Nhà máy Singer (sản xuất máy khâu) ký kết hợp đồng nhượng
quyền kinh doanh đầu tiên cho đối tác của mình.
Franchise thực sự phát triển mạnh, bùng phát kể từ sau năm 1945 (khi Thế
Chiến II kết thúc), với sự ra đời của hàng loạt hệ thống nhà hàng, khách sạn và
các hệ thống kinh doanh, phân phối theo kiểu bán lẻ, mà sự đồng nhất về cơ sở hạ
tầng, thương hiệu, sự phục vụ là đặc trưng cơ bản để nhận dạng những hệ thống
kinh doanh theo phương thức này. Từ những năm 60, franchise trở thành phương
thức kinh doanh thịnh hành, thành công không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn ở những
nước phát triển khác như Anh, Pháp... Sự lớn mạnh của những tập đoàn xuyên
quốc gia của Hoa Kỳ và một số nước Châu Âu trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn
nhanh, khách sạn-nhà hàng đã góp phần “truyền bá” và phát triển franchise trên
khắp thế giới. Ngày nay, franchise đã có mặt tại hơn 150 nước trên thế giới, riêng
tại Châu Âu có khoảng 200 ngàn cửa hàng kinh doanh theo phương thức nhượng
quyền.

-

Ở Việt Nam:
Từ những năm 90 của thế kỉ XX, hình thức nhượng quyền thương mại xuất
hiện nhưng vẫn còn khá mới mẻ, khi VN là thành viên chính thức của WTO hoạt
động nhượng quyền thương mại mới thực sự nở rộ.
Tính từ thời điểm năm 1997, khi mà thương hiệu trung nguyên xuất hiện nhan
nhản khắp VN thì đó là khởi phát của hoạt động nhượng quyền thương mại. Đến
năm 2003, khi mà phở 24 lần đầu tiên xuất hiện trên các trang web họ đưa ra khái

niệm nhượng quyền thương mại và tìm đối tác nhượng quyền thì thực sự hoạt
động nhượng quyền thương mại đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi có luật nhượng
quyền năm 2005.
II.Khái niệm
Nhượng quyền thương m...




 !


"#$%&'$#$()*
 !"#
$%&$'
$%&$()
$%&$()*)
$%&&
$%&+
$%&,-)
+,-./01$&#2//#3)04/5
Bài thuyết trình nhượng quyền thương mại tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình nhượng quyền thương mại tại Việt Nam - Người đăng: mrminh1111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài thuyết trình nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 9 10 141