Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Rạng Đông

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA SAU ĐẠI HỌc

TIỂU LUẬN
Môn: Tài chính doanh nghiệp
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích
tài chính doanh nghiệp tại Cty Rạng Đông

Họ và tên:

Hoàng Quang Hưng

Lớp :

TCDN 10.02

MSV :

1500253

Lời mở đầu
Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh
luôn là vấn đề muôn thủa. Không chỉ các doanh nghiệp mà các ngân hàng, các nhà kinh
doanh trong lĩnh vực tài chính hay một số ban ngành chính phủ cũng luôn quan tâm đến
vấn đề nhạy cảm này. Việc nâng cao chất lượng phân tích không chỉ giúp chúng ta có
một cái nhìn toàn thể về doanh nghiệp mà nó còn giúp chúng ta biết doanh nghiệp đó cần
gì, cần như thế nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó chúng ta có thể đưa ra các
phương án chính xác cho mục tiêu của mình.
Tuy với lượng kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu sót của bản thân, nhưng tôi
cũng có mong muốn tham gia nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy tôi chọn đề tài :” Giải
pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần
Rạng Đông” làm đề tài cho tiểu luận. Thông qua đề tài này, tôi muốn vận dụng những
hiểu biết của mình trình bày cụ thể về những mặt đạt được trong công tác phân tích tài
chính tại công ty đặc biệt là những nguyên nhân, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng
của việc phân tích nhằm đưa ra những giải pháp, kiến nghị để chất lượng phân tích tài
chính tại công ty ngày một tốt hơn. Tôi sẽ đi sâu nghiên cứu với cấu trúc của chuyên đề
gồm có những phần sau:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại công
ty cổ phần Rạng Đông.
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại công ty cổ
phần Rạng Đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm:
a. Tài chính doanh nghiệp:
- Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp
với các chủ thể trong nền kinh tế trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền
với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp.
Bất kỳ một doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh đều phải chú trọng
đến hoạt động tài chính doanh nghiệp. Hoạt động này dựa trên mối quan hệ giữa dòng tài
chính và dự trữ tài chính nhằm thực hiện những mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới.
Để hoạt động tài chính có hiệu quả doanh nghiệp...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA SAU ĐẠI HỌc
TIỂU LUẬN
Môn: Tài chính doanh nghiệp
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích
tài chính doanh nghiệp tại Cty Rạng Đông
Họ và tên: Hoàng Quang Hưng
Lớp : TCDN 10.02
MSV : 1500253
Bài tiểu luận Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Rạng Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Rạng Đông - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài tiểu luận Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Rạng Đông 9 10 651