Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án thiết kế mô hình hãm động năng động cơ không đồng bộ 3 pha

Được đăng lên bởi Võ Tấn Huy
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
CƠ SỞ ĐÀO TẠO MIỀN TRUNG
-----0O0----KHOA CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Đề tài: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HÃM ĐỘNG NĂNG
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN –C510301
GVHD: Th.S Lê Văn Mạnh
Nhóm SVTH:
MSSV
1201007

HỌ TÊN
Lê Hồng Chánh

LỚP
CDDI14AQN

5
1200837

Võ Tấn Huy

CDDI14AQN

5
1200231

Nguyễn Đức Huy

CDDI14AQN

5
1200730

Bùi Ngọc Vinh

CDDI14AQN

5

Quảng Ngãi, tháng 5 năm 2015

Đồ án chuyên ngành

GVHD: Lê Văn Mạnh

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
1. Về thái độ, ý thức của sinh viên:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Về đạo đức, tác phong:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Về năng lực chuyên môn:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Kết luận :
Nhận xét:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
…………….., ngày ..... tháng ..... năm 2015

Giảng viên phản biện

Page 2

Đồ án chuyên ngành

GVHD: Lê Văn Mạnh

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
5. Về thái độ, ý thức của sinh viên:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Về đạo đức, tác phong:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Về năng lực chuyên môn:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Kết luận :
Nhận xét:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
…………….., ngày ..... tháng ..... năm 2015

Giảng viên hướng dẫn

Th.s Lê Văn Mạnh

Page 3

Đồ án chuyên ngành

GVHD: Lê Văn Mạnh

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ cũng
như các thầy cô giảng dạy trong trường Đại học công nghiệp TP.HCM đã
truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng tôi trong những năm học vừa
qua.
Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy Lê Văn Mạnh, khoa Công
nghệ, Đại học công nghiệp TP.HCM đã tận tình hướng dẫn, động viên và giúp
đỡ chúng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Và để có được kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi rất biết ơn gia đình đã
động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học
tập cũng như quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp này.
Xin được cảm ơn các thầy, cô bên tổ điện đã tạo điều kiện cho nhóm chúng
tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn!

Quản...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
Đề tài: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HÃM ĐỘNG NĂNG
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN –C510301
GVHD: Th.S Lê Văn Mạnh
Nhóm SVTH:
MSSV HỌ TÊN LỚP
1201007
5
Lê Hồng Chánh CDDI14AQN
1200837
5
Võ Tấn Huy CDDI14AQN
1200231
5
Nguyễn Đức Huy CDDI14AQN
1200730
5
Bùi Ngọc Vinh CDDI14AQN
Quảng Ngãi, tháng 5 năm 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
CƠ SỞ ĐÀO TẠO MIỀN TRUNG
-----0O0-----
KHOA CÔNG NGHỆ
Báo cáo đồ án thiết kế mô hình hãm động năng động cơ không đồng bộ 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án thiết kế mô hình hãm động năng động cơ không đồng bộ 3 pha - Người đăng: Võ Tấn Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo đồ án thiết kế mô hình hãm động năng động cơ không đồng bộ 3 pha 9 10 825