Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án tốt nghiêp chuyên ngành công nghệ ôtô

Được đăng lên bởi giang10071281@gmail.com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 7278 lần   |   Lượt tải: 47 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOACÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

Đề tài :CHỈNH SỬA VÀ HOÀN CHỈNH MÔ HÌNH
ĐỘNG CƠ DẦU
Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN QUANG
Lớp :CĐOT12A

Lớp : CDOT12A

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TP.HỒ CHÍ MINH,THÁNG 06/2013

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2013
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ………………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU NHẬN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
Tên đề tài:Chỉnh Sửa Và Hoàn Chỉnh Mô Hình Động Cơ Dầu

Lớp : CDOT12A

Trang 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên & mssv:
1.
2.
3.
4.
5.

Lâm Bình Chi
10251471
Đỗ Hoàng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOACÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
Đề tài : CHỈNH SỬA VÀ HOÀN CHỈNH MÔ HÌNH
ĐỘNG CƠ DẦU
Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN QUANG
Lớp :CĐOT12A
Lớp : CDOT12A Trang 1
Báo cáo đồ án tốt nghiêp chuyên ngành công nghệ ôtô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án tốt nghiêp chuyên ngành công nghệ ôtô - Người đăng: giang10071281@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo đồ án tốt nghiêp chuyên ngành công nghệ ôtô 9 10 409