Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ họa máy tính

Được đăng lên bởi Dâu Tây
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục
Mở đầu………………………………………………………………………………...
A- Tổng quan về môn học & câu hỏi đề bài……………………………………
1. Tổng quan về môn học……………………………………………………………...
2. Câu hỏi đề bài……………………………………………………………………….
B- Giải thuật và lưu đồ thuật toán ……………………………………………....
1. Thuật toán vẽ đường tròn bằng Minpoint…………………………………………..
2. Minpoint Lưu đồ thuật toán vẽ đường tròn bằng Minpoint ………………………..
3. Xây dựng thuật toán vẽ đường tròn bằng …………………………………..............

A – TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC & CÂU HỎI ĐỀ BÀI
1. Tổng quan về môn học
Đồ họa máy tính là một nghành khoa học tin học chuyên nghiên cứu các
phương pháp và kỹ thuật để có thể mô tả và thao tác trên các đối tượng của thế giới
thực bằng máy tính.
Về bản chất đó là quá trình xây dựng và phát triển các công cụ trên cả hai lĩnh
vực phần cứng và phần mềm hỗ trợ cho các lập trình viên thiết kế các chương trình có
khả năng đồ họa cao.
Với việc mô tả dữ liệu thông qua các hình ảnh và màu sắc đa dạng của nó các
chương trình đồ họa thường thu hút người sử dụng bởi tính thân thiện dễ dùng… kích
thích khả năng sáng tạo và năng suất làm việc.
Sau khi tìm hiểu và học tập hết sức nghiêm túc với tinh thần ham học hỏi tìm
tòi, nghiên cứu của cả nhóm chúng em trong suốt thời gian qua, chúng em đã hoàn
thành đề tài “Trình bày thuật toán vẽ đường tròn MidPoint, ứng dụng xây dựng và cài
đặt chương trình vẽ đường tròn”. Mặc dù đã cố gắng song do hạn chế về kiến thức và
thời gian nên có thể bài viết của chúng em sẽ có nhiều thiếu sót nhất định, nên chúng
em rất mong được sự góp ý từ thầy giáo và các bạn.
Chúng em xin chân thành cám ơn!.
2. Câu hỏi đề tài:
Trình bày thuật toán vẽ đường tròn MidPoint, ứng dụng xây dựng và cài đặt
chương trình vẽ đường tròn.

B – PHẦN NỘI DUNG
1.Giải thuật Minpoint vẽ đường tròn
Do tính đối xứng của đường tròn (c) nên ta chỉ cần vẽ cung (C1/8) là cung
1/8 đường tròn, sau đó lấy đối xứng. Cung (C1/8) được mô tả như sau ( cung của phần
tô xám trong bài vẽ):
                                                                        (0,17)

(17,0)
Hình 1.
(C1/8) thì các điểm: (y,x), (y,-x),(x,-y),(-x,-y),(-y,-

Như vậy nếu có (x,y)

x),(-y,x),(-x,y) sẽ thuộc ( C ).
Chọn điểm bắt đầu để vẽ là điểm (0,R). Dựa
vào hình vẽ, nếu (xi, yi) là điểm nguyên đã tìm được
ở bước thứ i, thì điểm (xi+1, yi+1) ở bước thứ (i+1) là
sự lựa chọn giữa S và P.
Như vậy:
Tương tự như thuật toán MidPoint vẽ đoạn
thẳng, việc quyết định chọn một trong hai điểm S và
P sẽ được thực hiện thông qua việc xét dấu của một
hàn nào đó tại điểm Mid...
Mục Lục
Mở đầu………………………………………………………………………………...
A- Tổng quan về môn học & câu hỏi đề bài……………………………………
1. Tổng quan về môn học……………………………………………………………...
2. Câu hỏi đề bài……………………………………………………………………….
B- Giải thuật và lưu đồ thuật toán ……………………………………………....
1. Thuật toán vẽ đường tròn bằng Minpoint…………………………………………..
2. Minpoint Lưu đồ thuật toán vẽ đường tròn bằng Minpoint ………………………..
3. Xây dựng thuật toán vẽ đường tròn bằng …………………………………..............
Báo cáo đồ họa máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ họa máy tính - Người đăng: Dâu Tây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo đồ họa máy tính 9 10 288