Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi Vô Danh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3026 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO MÔN HỌC

NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Đề tài:

MẠCH ĐA HÀI TỰ ĐỘNG

Nhóm thực hiện:
HỌ VÀ TÊN
TRẦN TRUNG HIẾU
BÙI HỮU VINH
PHẠM QUANG ĐỨC
TRẦN ĐẠI NGHĨA
NGUYỄN HỮU SƠN HẢI

Giảng viên hướng dẫn:

MSSV
20121698
20122802
20121573
20122151
20121644

LỚP
KHÓA
KT ĐTTT 10
K57
KT ĐTTT 10
K57
KT ĐTTT 10
K57
KT ĐTTT 9
K57
KT ĐTTT 10
K57

PGS. TS. Nguyễn Hữu Trung

Hà Nội, 10-2013

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Nhập Môn Kĩ Thuật
Điện Tử, Khoa Điện Tử Viễn Thông đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài bài tập
lớn này.
Xin cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Trung, người đã tận tình hướng dẫn , chỉ bảo
cho nhóm em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Trong suốt thời gian làm việc
với Thầy, em không những học hỏi được những kiến thức bổ ích mà còn học được
tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc của Thầy.
Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện bài tập lớn với tất cả kiến thức được học và
sự nỗ lực của bản thân và cả nhóm, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô tận tình chỉ bảo.
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được sự đóng
góp của tất cả mọi người.

2

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................................................................2
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Nhập Môn Kĩ Thuật Điện Tử, Khoa Điện Tử
Viễn Thông đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài bài tập lớn này............................................................2
Xin cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Trung, người đã tận tình hướng dẫn , chỉ bảo cho nhóm em trong suốt
thời gian thực hiện đề tài. Trong suốt thời gian làm việc với Thầy, em không những học hỏi được
những kiến thức bổ ích mà còn học được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc
của Thầy....................................................................................................................................................................2
Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện bài tập lớn với tất cả kiến thức được học và sự nỗ lực của bản thân
và cả nhóm, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô tận tình
chỉ bảo........................................................................................................................................................................2
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và luôn mon...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
BÁO CÁO MÔN HỌC
NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Đề tài:
MẠCH ĐA HÀI TỰ ĐỘNG
Nhóm thực hiện:
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Trung
Hà Nội, 10-2013
HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP KHÓA
TRẦN TRUNG HIẾU 20121698 KT ĐTTT 10 K57
BÙI HỮU VINH 20122802 KT ĐTTT 10 K57
PHẠM QUANG ĐỨC 20121573 KT ĐTTT 10 K57
TRẦN ĐẠI NGHĨA 20122151 KT ĐTTT 9 K57
NGUYỄN HỮU SƠN HẢI 20121644 KT ĐTTT 10 K57
BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Người đăng: Vô Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 9 10 55