Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THAM LUÂN THỰC HIÊN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30/2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi Giao Bụi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THAM LUÂN
THỰC HIÊN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO
THÔNG TƯ 30/2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
I/Đánh giá thực trạng về việc những nội dung: Đánh giá thường xuyên ,định kì,tổng hợp
Kết quả đánh giá ,(những kết quả đạt được ,thuận lợi ,khó khăn ,bất cập và nguyên nhân)
1.Về đánh giá thường xuyên hoạt động học tập của học sinh ,sự tiến bộ và kết quả học
tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học .
a/GVđánh giá:
*Thuận lợi : GV nắm bắt và đánh giá được các mặt hoạt động giáo dục của từng học
sinh trong lớp hàng ngày ,thường xuyên với từng môn học cụ thể do GV trực tiếp giảng
dạy .Để từ đó GV có những biện pháp cụ thể ,thích hợp, phù hợp với từng đối tượng
học sinh để kèm cặp giúp đỡ các em tiến bộ .
*Khó khăn: GV hàng ngày ghi nhận xét với từng môn học (không cho điểm),học sinh
không nhận biết được sự đúng hay sai .Do vậy các em không có phấn đấu nhiều trong
học tập , Vì không thấy bạn nào giỏi hơn bạn nào hoặc thấy mình kém hơn bạn để chú ý
chăm chỉ hơn trong học tập và rèn luyện .
-Đặc biệt với đối tượng học sinh đồng bào dân tộc ,mà cụ thể là học sinh lớp 1 ,các em
ngay từ đầu đọc âm ,vần ,tiếng còn khó khăn ,chậm .Nên khi cô có ghi nhận xét vào vở
các em cũng không biết cô ghi và viết gì . Hơn nữa các em ít chú ý xem và đọc những
gì cô viết. Phần khác các em học chậm thì mắc lỗi quá nhiều GV không biết nhận xét
theo hướng nào cho cụ thể ,mà có nhận xét các em cũng chẳng hiểu . Thời gian dành
cho tiết học quá ít mà nhận xét thì chiếm nhiều thời gian nên gây ảnh hưởng đến thời
gian làm việc của GV và học sinh .Mà nếu nhận xét bằng lời nhiều các em cũng dễ quên
,hơn nữa phụ huynh cũng ít quan tâm nên không biết con em mình học tập như thế nào
nữa .
-Ngoài đánh giá thường xuyên ,Thông tư còn quy định đánh giá định kì kết quả học tập
của học sinh từng học kì ,cả năm và tổng hợp .Đánh giá định kì kết quả học tập thông
qua bài kiểm tra cuối học kì 1và cuối năm .Đánh giá tổng hợp là kết quả cuối cùng
thông hồ sơ đánh giá bao gồm học bạ, sổ theo dõi chất lượng giáo dục, bài kiểm tra định
kỳ cuối năm học, sổ liên lạc (nếu có) học giấy chứng nhận hoặc giấy khen (nếu có), học
sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện sau:
-Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục : hoàn thành.
-Đánh giá định kỳ cuối năm học, các môn học theo quy định: đạt 5điểm trở lên
-Mức độ hình thành và phát triển năng lực : Đạt
-Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất : Đạt
b) HS tự đánh giá và tham gia nhận xét , góp ý bạn, nhóm...
BÁO CÁO THAM LUÂN
THỰC HIÊN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO
THÔNG TƯ 30/2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
I/Đánh giá thực trạng về việc những nội dung: Đánh giá thường xuyên ,định kì,tổng hợp
Kết quả đánh giá ,(những kết quả đạt được ,thuận lợi ,khó khăn ,bất cập và nguyên nhân)
1.Về đánh giá thường xuyên hoạt động học tập của học sinh ,sự tiến bộ và kết quả học
tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học .
a/GVđánh giá:
*Thuận lợi : GV nắm bắt và đánh giá được các mặt hoạt động giáo dục của từng học
sinh trong lớp hàng ngày ,thường xuyên với từng môn học cụ thể do GV trực tiếp giảng
dạy .Để từ đó GV có những biện pháp cụ thể ,thích hợp, phù hợp với từng đối tượng
học sinh để kèm cặp giúp đỡ các em tiến bộ .
*Khó khăn: GV hàng ngày ghi nhận xét với từng môn học (không cho điểm),học sinh
không nhận biết được sự đúng hay sai .Do vậy các em không có phấn đấu nhiều trong
học tập , Vì không thấy bạn nào giỏi hơn bạn nào hoặc thấy mình kém hơn bạn để chú ý
chăm chỉ hơn trong học tập và rèn luyện .
-Đặc biệt với đối tượng học sinh đồng bào dân tộc ,mà cụ thể là học sinh lớp 1 ,các em
ngay từ đầu đọc âm ,vần ,tiếng còn khó khăn ,chậm .Nên khi cô có ghi nhận xét vào vở
các em cũng không biết cô ghi và viết gì . Hơn nữa các em ít chú ý xem và đọc những
gì cô viết. Phần khác các em học chậm thì mắc lỗi quá nhiều GV không biết nhận xét
theo hướng nào cho cụ thể ,mà có nhận xét các em cũng chẳng hiểu . Thời gian dành
cho tiết học quá ít mà nhận xét thì chiếm nhiều thời gian nên gây ảnh hưởng đến thời
gian làm việc của GV và học sinh .Mà nếu nhận xét bằng lời nhiều các em cũng dễ quên
,hơn nữa phụ huynh cũng ít quan tâm nên không biết con em mình học tập như thế nào
nữa .
-Ngoài đánh giá thường xuyên ,Thông tư còn quy định đánh giá định kì kết quả học tập
của học sinh từng học kì ,cả năm và tổng hợp .Đánh giá định kì kết quả học tập thông
qua bài kiểm tra cuối học kì 1và cuối năm .Đánh giá tổng hợp là kết quả cuối cùng
thông hồ sơ đánh giá bao gồm học bạ, sổ theo dõi chất lượng giáo dục, bài kiểm tra định
kỳ cuối năm học, sổ liên lạc (nếu có) học giấy chứng nhận hoặc giấy khen (nếu có), học
sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện sau:
-Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục : hoàn thành.
-Đánh giá định kỳ cuối năm học, các môn học theo quy định: đạt 5điểm trở lên
-Mức độ hình thành và phát triển năng lực : Đạt
-Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất : Đạt
b) HS tự đánh giá và tham gia nhận xét , góp ý bạn, nhóm bạn.
-Thuận lợi: Tạo cho học sinh mạnh dạn trong giao tiếp.
-Khó khăn: Học sinh không tự đánh giá được bản thân mình. Đặc biệt là học sinh dân
tộc, các em không tự độc lập suy nghĩ, không biết góp ý cho bạn, nhóm bạn còn trông
chờ vào thầy cô giáo.
c) Cha mẹ học sinh tham gia đánh giá
1
BÁO CÁO THAM LUÂN THỰC HIÊN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30/2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - Trang 2
BÁO CÁO THAM LUÂN THỰC HIÊN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30/2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - Người đăng: Giao Bụi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÁO CÁO THAM LUÂN THỰC HIÊN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30/2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 9 10 743