Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công nghệ ép phun

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ÉP PHUN
1.1.

Tìm hiểu về công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong……………………....4

1.2.

Tổng quan về công nghệ ép phun ………………………………………..5

1.2.1. Giới thiệu về công nghệ ép phun ………………………..……………….7
1.2.2. Điều chỉnh máy ép phun …………………………………………….11
1.2.3. Vận hành sản xuất trên máy ép phun …………….……………….12
1.3.

Cấu tạo máy ép phun và quy trình vận hành máy……………………….13

1.3.1. Hệ thống hỗ trợ ép phun ……………………………………………….14
1.3.2. Hệ thống phun…………………………………………………………..17
1.3.3. Hệ thống kẹp …………………………………………………………....20
1.3.4. Hệ thống khuôn…………………………………………………….…....23
1.3.5. Hệ thống điều khiển………………………………………………….....24
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG – ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ ÉP
PHUN
2.1. Bố trí các trang bị, thiết bị của máy ép phun ……………………….…….27
2.1.1. Sắp xếp các thiết bị ………………………………………………….….27
2.1.2. Đường ống nước làm mát…………………………………………...…..27
2.1.3. Hệ thống dầu thủy lực,dầu bôi trơn ……………………………….……28
2.2. Hoạt động của hệ thống ép phun………………………………………..…28
2.2.1. Quá trình hoạt động của máy, biểu đồ trạng thái….………………..…..28
2.2.2. Sơ đồ thuỷ lực…………………..………………………………..………...29
CHƯƠNG 3: KIỂM TRA BẢO DƯỠNG - NHỮNG HƯ HỎNG THƯỜNG
GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
3.1. Kiểm tra hoạt động cho động cơ khi không điện …………………………31
3.1.1. Kiểm tra điện cho động cơ………………………………………………31

Trần Ngọc Dược – MSSV: 20100165

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

3.1.2. Kiểm tra hoạt động của động cơ máy bơm…………………………..…31
3.2. Xác nhận của các thiết bị an toàn………………………………………....31
3.2.1. Chức năng xác nhận của các thiết bị an toàn thủy lực………….........…32
3.2.2. Chức năng xác nhận của dừng khẩn cấp………………………….…….32
3.2.3. Các hư hỏng thường gặp……………………………………………….….32
3.3. Quy trình vận hành máy……………………………………………….…..32
3.4. An toàn khi sử dụng và vận hành máy ép phun…………………………...35
Kết luận…………………………………………………….……………….….36

Trần Ngọc Dược – MSSV: 20100165

2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Bằng cách quan sát thông thường nhất, chúng ta có thể thấy có rất nhiều sản phẩm
nhựa xung quanh chúng ta. Từ các sản phẩm đơn giản nhất như dụng cụ học tập,
thước, bút hay đồ chơi trẻ em… cho đến những sản phẩm phức tạp như : bàn ghế, vỏ
tivi, máy tính….các chi tiết dùng trong oto, xe máy đều được làm bằng nhựa. Hầu hết
các sản phẩm này có hình dáng và màu sắc rất đa dạng và phong phú và chúng đã góp
phần cho cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp và tiện nghi hơn. Điều này đồng nghĩa
với việc sản phẩm nhựa mà phần lớn được tạo...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
MỤ
C LỤC
CHƯƠNG
1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ÉP PHUN
1.1. Tìm hiểu về công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong…………………....4
1.2. Tổng quan về công nghệ ép phun ………………………………………..5
1.2.1. Giới thiệu về công nghệ ép phun ………………………..……………….7
1.2.2. Điu chnh máy ép phun …………………………………………….11
1.2.3. Vn hành sn xut trên máy ép phun…………….……………….12
1.3. Cấu tạo máy ép phun và quy trình vận hành máy……………………….13
1.3.1. Hệ thống hỗ trợ ép phun ……………………………………………….14
1.3.2. Hệ thống phun…………………………………………………………..17
1.3.3. Hệ thống kẹp …………………………………………………………....20
1.3.4. Hệ thống khuôn…………………………………………………….…....23
1.3.5. Hệ thống điều khiển………………………………………………….....24
CHƯƠNG
2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ ÉP
PHUN
2.1. Bố trí các trang bị, thiết bị của máy ép phun ……………………….…….27
2.1.1. Sắp xếp các thiết bị ………………………………………………….….27
2.1.2. Đường ống nước làm mát…………………………………………...…..27
2.1.3. Hệ thống dầu thủy lực,dầu bôi trơn ……………………………….……28
2.2. Hoạt động của hệ thống ép phun………………………………………..…28
2.2.1. Quá trình hoạt động của máy, biểu đồ trạng thái….………………..…..28
2.2.2. Sơ đồ thuỷ lực…………………..………………………………..………...29
CHƯƠNG
3: KIỂM TRA BẢO
DƯỠNG
- NHỮNG
HỎNG THƯỜNG
GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
3.1. Kiểm tra hoạt động cho động cơ khi không điện …………………………31
3.1.1. Kiểm tra điện cho động cơ………………………………………………31
Trần Ngọc Dược – MSSV: 20100165
1
Báo cáo thực tập công nghệ ép phun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công nghệ ép phun - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo thực tập công nghệ ép phun 9 10 863