Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập môn cầu lông

Được đăng lên bởi DiemTran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3371 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP CÁ NHÂN
(Thời gian từ ngày 15/07/2013 - 07/9/2013 tại Phòng Văn hóa-Thông
tin và Thể thao huyện Krông Pắc .)
Kính gửi:
- Ban chỉ đạo thực tập Trường Đại học TDTT Đà Nẵng;
- Ban chỉ đạo thực tập tại cơ sở;
- Phòng Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông
Pắc
- Phòng Đào tạo Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Họ và tên: Châu Văn Thơ
Trường : Đai học TDTT Đà Nẵng
Lớp: 4E , Khóa: Đại học 4, Chuyên sâu: Cầu lông

1. Mở đầu
Hiện nay giáo dục thể chất cho toàn dân ngày càng được nhà
nước ta quan tâm và chỉ đạo sâu sắc .Với nhiệm vụ của một sinh
viên, một nhà giáo và cán bộ thể thao trong tương lai, tôi cần nhận
thức được trách nhiệm của mình vì ngành thể dục thể thao cho đất
nước . Sau khi kết thúc năm học thứ 3, tôi được trường Đại học
TDTT Đà Nẵng phân công thực tập nghiệp vụ về Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk và sau đó tôi được sự phân công của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk về Phòng Văn hóaThông tin và Thể thao huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk . Trong thời

gian thực tập tại cơ sở tôi đã được giao một số nhiệm vụ và đã đạt
được một số kết quả nhất định.
2. Nội dung
2.1. Đôi nét về cơ sở thực tập
Phòng Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện Krông Pắc là cơ
quan quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa
bàn thị xã, Phòng Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện Krông Pắc
là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Đăk Lăk, cơ quan được sự quản lí nhà nước và điều hành trực
thuộc của ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc. Là một huyện mới
được thành lập đang trong thời kì phát triển còn nhiều khó khăn về
cơ sở vật chất,cơ sở hạ tầng, điều kiện giao thông nhưng với
sự quan tâm, chỉ đạo của Thường vụ Thị ủy, UBND huyện cộng
với sự năng động của lãnh đạo ngành trong thời gian qua, nhiều
phong trào thể dục thể thao đã phát triển một cách vượt bậc. Phong
trào thể thao được đầu tư đúng mức, cơ sở vật chất từng bước cải
thiện và được đầu tư hiện đại hơn như: sân vận động huyện , nhà
tập luyện và thi đấu cầu lông ,bóng bàn ,tennis ,võ thuật... các
thiết kế thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở tưng bước được hoàn
thiện, các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên.
Từ tháng 02 đến tháng 9 năm 2013 Đại hội thể dục thể thao cấp
huyện với 09 môn thi đấu. Đươc sự quan tâm của ban chỉ đạo, tôi về
nhận công tác tại Phòng Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện
Krông Pắc , đây là dịp để bản thân tôi tiếp cận thực tế vớ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP CÁ NHÂN
(Thời gian từ ngày 15/07/2013 - 07/9/2013 tại Phòng Văn hóa-Thông
tin và Thể thao huyện Krông Pắc .)
Kính gửi:
- Ban chỉ đạo thực tập Trường Đại học TDTT Đà Nẵng;
- Ban chỉ đạo thực tập tại cơ sở;
- Phòng Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông
Pắc
- Phòng Đào tạo Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
Họ và tên: Châu Văn Thơ
Trường : Đai học TDTT Đà Nẵng
Lớp: 4E , Khóa: Đại học 4, Chuyên sâu: Cầu lông
1. Mở đầu
Hiện nay giáo dục thể chất cho toàn dân ngày ng được nhà
nước ta quan tâm chỉ đạo sâu sắc .Với nhiệm vụ của một sinh
viên, một nhà giáo và cán bộ thể thao trong tương lai, tôi cần nhận
thức được trách nhiệm của mình ngành thể dục thể thao cho đất
nước . Sau khi kết thúc năm học thứ 3, tôi được trường Đại học
TDTT Đà Nẵng phân công thực tập nghiệp vụ về Sở Văn hóa, Thể
thao Du lịch tỉnh Đăk Lăk sau đó tôi được sự phân công của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk về Phòng Văn hóa-
Thông tin và Thể thao huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk . Trong thời
Báo cáo thực tập môn cầu lông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập môn cầu lông - Người đăng: DiemTran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo thực tập môn cầu lông 9 10 860