Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề nghiệp hệ cao đẳng nghề

Được đăng lên bởi laaiketao
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Báo cáo thực tập nghề nghiệp

Trường CĐN cơ điện Hà

Nội

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại trường là tổ hợp, thực tập là
việc kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn là thời gian để sinh viên áp dụng vào thực tế, tìm
hiểu thực tế, thông qua đó nâng cao nhận thức của mình về công việc, tác dụng kế toán,
và trách nhiệm của nhân viên kế toán.
Qua quá trình học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội em đã
được thầy cô giáo trong trường đặc biệt là thầy cô trong khoa kinh tế đã trang bị cho em
những kiến thức về nghề kế toán, cũng như đạo đức lối sống của con người.
Trong quá trình thực tập, cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các ban khác trong
Công ty TNHH xây dựng thương mại Toàn Thắng đặc biệt là sự giúp đỡ của tập thể
cán bộ nhân viên trong phòng kế toán đã hướng dẫn và giúp cho em học hỏi được nhiều
điều mới, sự nhạy bén trong quá trình làm việc và có những câu hỏi lý thuyết còn thắc
mắc khi ngồi trên ghế nhà trường được giải đáp. Qua quá trình thực tập cho em hiểu sâu
hơn về lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc điểm kinh doanh cũng như đặc điểm tổ chức hạch
toán kế toán , hiểu rõ về quy trình của từng phần hành kế toán cụ thể cũng như tầm quan
trọng của bộ máy kế toán đối với quá trình tồn tại và phát triển của công ty.
Do thời gian thực tập có hạn cùng với đó là kinh nghiệm thực tế về chuyên môn kế
toán của một sinh viên còn hạn chế nên trong bài báo cáo của em không tránh khỏi
những thiếu sót nên em kính mong thầy cô tận tình chỉ bảo thêm để em hoàn thiện tốt
bài báo cáo thực tập nghề nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội đặc
biệt là cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Hà. Và ban lãnh đạo trong Công ty TNHH xây
dựng thương mại Toàn Thắng đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình thực tập
và hoàn thiện báo cáo của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày1, tháng 04, năm 2015.
Sinh viên
Bùi Khánh Đạt

Sinh viên:Bùi Khánh Đạt
Lớp: KT6B

GVHD: Nguyễn Thị Hà 1

Báo cáo thực tập nghề nghiệp

Trường CĐN cơ điện Hà

Nội
MỤC LỤC
Phần I: Đặt vấn đề
1
Phần II: Tình hình cơ bản của Công ty TNHH xây dựng thương mại Tòan Thắng
2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
3
2.2 Đặc điểm chung về công tác tổ chức tại Công Ty
10
Phần III: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng thương mại
Toàn Thắng
15
3.1 Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng của
15
công ty
3.2 Phần hành kế toán nguyên vật liệu
20
3. 3 Phần hành kế to...
Báo cáo thực tập nghề nghiệp Trường CĐN cơ điện Hà
Nội
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại trường là tổ hợp, thực tập là
việc kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn là thời gian để sinh viên áp dụng vào thực tế, tìm
hiểu thực tế, thông qua đó nâng cao nhận thức của mình về công việc, tác dụng kế toán,
và trách nhiệm của nhân viên kế toán.
Qua quá trình học tập rèn luyện tại trường Cao đẳng nghề Cơ điệnNội em đã
được thầy cô giáo trong trường đặc biệt thầy trong khoa kinh tế đã trang bị cho em
những kiến thức về nghề kế toán, cũng như đạo đức lối sống của con người.
Trong quá trình thực tập, cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các ban khác trong
Công ty TNHH xây dựng thương mại Toàn Thắng đặc biệt sự giúp đỡ của tập thể
cán bộ nhân viên trong phòng kế toán đã hướng dẫn giúp cho em học hỏi được nhiều
điều mới, sự nhạy bén trong q trình làm việc những câu hỏi thuyết còn thắc
mắc khi ngồi trên ghế nhà trường được giải đáp. Qua quá trình thực tập cho em hiểu sâu
hơn về lĩnh vực xây dựng bản, đặc điểm kinh doanh cũng như đặc điểm tổ chức hạch
toán kế toán , hiểu rõ về quy trình của từng phần hành kế toán cụ thể cũng như tầm quan
trọng của bộ máy kế toán đối với quá trình tồn tại và phát triển của công ty.
Do thời gian thực tập hạn cùng với đó kinh nghiệm thực tế về chuyên môn kế
toán của một sinh viên còn hạn chế nên trong bài báo cáo của em không tránh khỏi
những thiếu sót nên em kính mong thầy tận tình chỉ bảo thêm để em hoàn thiện tốt
bài báo cáo thực tập nghề nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trường Cao đẳng nghề điện Nội đặc
biệt giáo hướng dẫn Nguyễn Thị . ban lãnh đạo trong Công ty TNHH xây
dựng thương mại Toàn Thắng đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình thực tập
và hoàn thiện báo cáo của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày1, tháng 04, năm 2015.
Sinh viên
Bùi Khánh Đạt
Sinh viên:Bùi Khánh Đạt GVHD: Nguyễn Thị Hà
Lớp: KT6B
1
Báo cáo thực tập nghề nghiệp hệ cao đẳng nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghề nghiệp hệ cao đẳng nghề - Người đăng: laaiketao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề nghiệp hệ cao đẳng nghề 9 10 874