Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Quy trình sản xuất sơn

Được đăng lên bởi Rio Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

BáoCáoThựcTập

QuyTrìnhSảnXuấtSơn

GVHD:PhạmVănPhước
Lớp:CDHO14A
A.Giớithiệuvềcôngty

CôngtysơnHảiÂu(têncũlàxưởngsơnHảiQuân)đượcth
ànhlậpngày4-11-1988
Tháng10/2014côngtyđổitêntừxínghiệpsơnHảiÂuthànhc
ôngtyTNHH MTVsơnHảiÂuCácsảnphẩmchính

Sơnalkyd

Sơnalkydbiếntính

Cácloai

Sơnepoxy

sơn
SơncaosuClohóa

SơnchịunhiệtCơsởvậtchất
Phânxưởngsảnxuất(PXSX)baogồm:

 4máyđánhpaste.
 3máynghiềnhạtngọcđứng, 1máynghiềnhạtngọcnằmngang, 1máynghiềnrỗ.
 3bồnphaloãng.
 Cácthốthùngđểdánhpastevàủsơn
 Hệthốngcầntrụcđiện.
 Hệthốnglàmmátbằngnước.
 Hệthốnghútbụi.B.Quytrìnhsảnxuất
I.Tổngquanvềsơn
1.Kháiniệm
Sơnlàhệphântángồmnhiềuthànhphần(chấttạomàng,bộtmàu…
trongmôitrườngphântán).Saukhiphủlênbềmặtvậtliệunềnnótạothànhlớpmàngbámchắc,bảo
vệvàtrangtrívậtliệucầnsơn2Phânloại

Phânloạitheochấtmàng:tênsơnthườngđượclấybằngtêncủachấttạomàng.
Vídụ:sơnalkyd,sơnepoxy,…

Phânloại:

Phânloạitheophạmvisửdụng:
Vídụ:sơnchốnggỉ,sơntường,sơncôngnghiệp,sơnchốnghà,…

Phânloạitheobảnchấtdungmôi.3Thànhphần
Chấttạomàng

Bộtmàu

sơn

Dungmôi


Phụgia

II.Quytrìnhsảnxuất
Nguyênliệu
Nguyênliệu

Đánhpaste
Đánhpaste

t = 2-3giờ

V =1100– 1200v/p
u
u

t = 20giờ
Nghiền
Nghiền

t = 1-2giờ

V = 700 – 1000v/p
Kiểmtra
Kiểmtra

Đạt
Dung
Dung môi,
môi, nhựa,
nhựa, phụ
phụ gia
gia

Độmịn
Phaloãng
Phaloãng

Chưađạt

Kiểmtra
Kiểmtra

Đạt

Độmịn,độnhớt,màusắc,tỷtrọng
Lọc,Đóngthùng
Lọc,ĐóngthùngChưađạt

Sảnphẩm
Sảnphẩm

1.Cân
Cân
Title

Nguyênliệuđượccấnđongtheomộtđơnphachế cósẵnchotừngloạisơn
Nóảnhhưởngtrựctiếpđếnchấtlượngsảnphẩm.

Cânchínhxáctheotừngloạiphốiliệu.

TùytheolượngvậttưcầnsửdụngloạicânđảmbảophùhợpđộchínhxáccânTitle

2.Đánh paste
Đánhpaste

quátrìnhphântánsơbộcáckh

quyếtđịnhhiệusuấtnghiền,s

chú

ốimàuhoặctúmmàucókíchth

ựchínhxácvềmàusắc,ảnhh

ýthứtựcủacácloạivậttưghitr

ướclớngiúpchodungmôivàn

ưởnglớnđếnchấtlượngcủas

ongphiếu.

hựathấmướtcáchạtmàu

ảnphẩm3.Ủ

Mụcđíchlàđể paste
cóthờigianthấmướtcá
chạtmàu,giúpchoquátr
ìnhnghiềnxảyxadễdàn
ghơn.Thờigianngâmủkhông

Phảiđểnơikhôráo,che

íthơn20giờmớiđảmbả

đậykínđểtránhsựhấpt

oquátrìnhthấmướtđượ

hụnước,bụivàopastem

ctriệtđể.

àu.

Hệthốngđánhpaste

www.trungtamti...
LOGO


BáoCáoThựcTập
QuyTrìnhSảnXuấtSơn

 !"#
Báo cáo thực tập : Quy trình sản xuất sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Quy trình sản xuất sơn - Người đăng: Rio Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Quy trình sản xuất sơn 9 10 665