Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập thực tế tại Trà Vinh

Được đăng lên bởi tungkt2006ct
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 4402 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài báo cáo thực tập thực tế tại BHXH tỉnh Trà Vinh

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BHXH
TỈNH TRÀ VINH
1.1. TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
BHXH TV:
1.1.1. Quá trình hình thành BHXH Việt Nam:
Trên thế giới Bảo Hiểm xã hội (BHXH) đã xuất hiện cách đây hàng trăm
năm. Ngày nay BHXH đã trở thành một công cụ hữu hiệu mang tính nhân văn sâu
sắc để giúp con người vượt qua khó khăn, rủi ro phát sinh trong cuộc sống và quá
trình lao động như bị ốm đau, chăm sóc y tế thai sản, tai nạn lao động, già cả hoặc
bị chết, bằng việc lập các quỹ BHXH từ sự đóng góp các bên tham gia BHXH và
nhà nước để trợ cấp cho họ khi gặp các rủi ro trên. Vì thế BHXH ngày càng trở
thành nền tảng cho an sinh xã hội của mỗi của mọi quốc gia, của mọi thể chế nhà
nước và được thực hiện ở hầu hết các nước trên thế giới .Ở nước ta, Đảng và chính
phủ luôn xác định chính sách, BHXH là chính sách có tính nhân văn sâu sắc, tầm
quan trọng và vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người Đảng và Chính phủ
đã luôn quan tâm đến việc hình thành và phát triển chính sách BHXH.
BHXH là sự đảm bảo thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động
khi họ gặp phải những biến cố rủi ro làm suy giảm sức khỏe, mất khả năng lao
động, mất việc làm, chết; gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng một quỹ tiền tệ
tập trung được hình thành bởi các bên tham gia BHXH đóng góp vào việc sử dụng
quỹ BHXH đó để cung cấp tài chính nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động.
Như vậy sự xuất hiện của Bảo Hiểm Xã Hội là tất yếu khách quan khi mà mọi
thành viên trong xã hội đều cảm thấy sự cần thiết phải tham gia hệ thống Bảo Hiểm
Xã Hội và sự cần thiết phải tiến hành bảo hiểm cho người lao động. Vì vậy Bảo
Hiểm Xã Hội đã trở thành nhu cầu và quyền lợi của người lao động và được thừa
nhận là một nhu cầu tất yếu khách quan, một trong những quyền lợi của con người
như trong tuyên ngôn nhân quyền của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua
ngày 10/12/1948, đã nêu: “ Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội
đều có quyền hưởng Bảo Hiểm Xã Hội ”.

GVHD: Nguyễn Thị Cẩm Loan

1

SVTH: Lê Thị Huyền Trang-DA07KTE

Bài báo cáo thực tập thực tế tại BHXH tỉnh Trà Vinh
Bảo Hiểm Xã Hội được hình thành theo một hệ thống dọc từ Trung Ương đến
các tỉnh, thành phố, quận, huyện. Bắt đầu hoạt động từ tháng 1/10/1995 trên phạm
vi cả nước.

1.1.2. Quá trình hình thành BHXH tỉnh Trà Vinh:
Trà Vinh là một tỉnh được tái lập vào tháng 5/1992, với diện tích là 2.369
km2 nằm ở phía Đông Đồng Bằng Sông...
Bài báo cáo thực tập thực tế tại BHXH tỉnh Trà Vinh
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BHXH
TỈNH TRÀ VINH
1.1. TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
BHXH TV:
1.1.1. Quá trình hình thành BHXH Việt Nam:
Trên thế giới Bảo Hiểm hội (BHXH) đã xuất hiện cách đây hàng trăm
năm. Ngày nay BHXH đã trở thành một công cụ hữu hiệu mang tính nhân văn sâu
sắc để giúp con người vượt qua khó khăn, rủi ro phát sinh trong cuộc sống quá
trình lao động như bị ốm đau, chăm sóc y tế thai sản, tai nạn lao động, già cả hoặc
bị chết, bằng việc lập các quỹ BHXH từ sự đóng góp các bên tham gia BHXH
nhà nước đ trợ cấp cho họ khi gặp các rủi ro trên. thế BHXH ngày càng trở
thành nền tảng cho an sinh hội của mỗi của mọi quốc gia, của mọi thể chế nhà
nước được thực hiện hầu hết các nước trên thế giới .Ở nước ta, Đảngchính
phủ luôn c định chính sách, BHXH chính sách tính nhân văn sâu sắc, tầm
quan trọng vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người Đảng Chính phủ
đã luôn quan tâm đến việc hình thành và phát triển chính sách BHXH.
BHXH sự đảm bảo thay thế, đắp một phần thu nhập cho người lao động
khi họ gặp phải những biến cố rủi ro làm suy giảm sức khỏe, mất khả năng lao
động, mất việc làm, chết; gắn liền với quá trình tạo lập sử dụng một quỹ tiền tệ
tập trung được hình thành bởi các bên tham gia BHXH đóng góp vào việc sử dụng
quỹ BHXH đó để cung cấp tài chính nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động.
Như vậy sự xuất hiện của Bảo Hiểm Hội tất yếu khách quan khi mọi
thành viên trong xã hội đều cảm thấy sự cần thiết phải tham gia hệ thống Bảo Hiểm
Hội sự cần thiết phải tiến hành bảo hiểm cho người lao động. vậy Bảo
Hiểm Hội đã trở thành nhu cầu quyền lợi của người lao động được thừa
nhận là một nhu cầu tất yếu khách quan, một trong những quyền lợi của con người
như trong tuyên ngôn nhân quyền của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua
ngày 10/12/1948, đã nêu: Tất cả mọi người với cách thành viên của hội
đều có quyền hưởng Bảo Hiểm Xã Hội ”.
GVHD: Nguyễn Thị Cẩm Loan 1 SVTH: Lê Thị Huyền Trang-DA07KTE
Báo cáo thực tập thực tế tại Trà Vinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập thực tế tại Trà Vinh - Người đăng: tungkt2006ct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Báo cáo thực tập thực tế tại Trà Vinh 9 10 309