Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng đầu tư & phát triển chi nhánh Bình Định

Được đăng lên bởi loan-nguyen-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 6809 lần   |   Lượt tải: 26 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền
kinh tế. Hoạt động của NH đang không ngừng phát triển. Sự phát triển của nó có thể
được nhận thấy trên tất cả các phương tiện, từ sự ra đời của các sản phẩm dịch vụ, cho
tới sự xuất hiện của các tập đoàn NH có quy mô toàn cầu tạo ra làn sóng sáp nhập và
hợp nhất.
Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh, cùng với việc Việt
Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì các
tổ chức, cá nhân trong nước sẽ cần nhiều vốn hơn nữa để mở rộng hoạt động sản xuất
kinh doanh của mình. Cho nên, hệ thống NH có một vị trí rất cần thiết đối với nền kinh
tế. Các NH không ngừng mở rộng mạng lưới, chi nhánh khắp các tỉnh và thành phố,
tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính chất đa dạng cho nhiều ngành nghề
và lĩnh vực khác nhau, tích cực huy động các nguồn tiền gửi trong dân cư mở rộng cho
vay ngắn, trung và dài hạn. Hoạt động chuyển tiền, gửi tiền, huy động vốn đang được
các ngân hàng Việt Nam chọn làm hướng đi mới giúp các ngân hàng có thể phân tán
rủi ro và nâng cao khả năng hội nhập.
Để có thể tồn tại, phát triển và có vị trí như ngày nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Ngân hàng đã xác định đúng
hướng đi của mình với mục tiêu là trở thành một trong những NHTM hàng đầu trong
hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Với số vốn và năng lực hoạt động của mình, vào ngày
01/05/2012 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức chuyển đổi thành
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Điều này càng thể
hiện được vị trí của mình trước tình hình nền kinh tế ngày càng khó khăn như hiện nay.
Muốn tìm hiểu rõ hơn và được trải nghiệm thực tế những hoạt động, nghiệp vụ
tại ngân hàng đồng thời phục vụ cho công việc học tập, vận dụng kiến thức đã học vào
thực tế vì vậy em đã lựa chọn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi
nhánh Bình Định là cơ sở thực tập.
Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, quan sát và tìm hiểu các hoạt động tại các
phòng ban trong Chi nhánh cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo Đặng Thị
Thơi và các cán bộ nhân viên Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình
Định em đã có cơ hội tìm hiểu khát quát về đơn vị và hoàn thành báo báo cáo thực tập
này. Báo cáo thực tập tổng hợp ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm 2 phần:
Phần 1: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Bình Định.
Phần 2: Tổng quan về các n...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng một tổ chức kinh doanh vai trò cùng quan trọng đối với nền
kinh tế. Hoạt động của NH đang không ngừng phát triển. S phát triển của thể
được nhận thấy trên tất cả các phương tiện, từ sự ra đời của các sản phẩm dịch vụ, cho
tới sự xuất hiện của các tập đoàn NH quy toàn cầu tạo ra làn sóng sáp nhập
hợp nhất.
Nền kinh tế c ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh, cùng với việc Việt
Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì các
tổ chức, nhân trong nước sẽ cần nhiều vốn hơn nữa đ mở rộng hoạt động sản xuất
kinh doanh của nh. Cho nên, hệ thống NH có một vị trí rất cần thiết đối với nền kinh
tế. Các NH không ngừng mở rộng mạng lưới, chi nhánh khắp các tỉnh thành phố,
tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính chất đa dạng cho nhiều ngành nghề
và lĩnh vực khác nhau, tích cực huy động các nguồn tiền gửi trong dân cư mở rộng cho
vay ngắn, trung dài hạn. Hoạt động chuyển tiền, gửi tiền, huy động vốn đang được
các ngân hàng Việt Nam chọn làm hướng đi mới giúp các ngân hàng thể phân tán
rủi ro và nâng cao khả năng hội nhập.
Để thể tồn tại, phát triển vị trí như ngày nay, Ngân hàng ĐầuPhát
triển Việt Nam cũng không nằm ngoài xu ớng đó. Ngân hàng đã xác định đúng
hướng đi của mình với mục tiêu trở thành một trong những NHTM hàng đầu trong
hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Với số vốn năng lực hoạt động của mình, vào ngày
01/05/2012 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chính thức chuyển đổi thành
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam. Điều này càng thể
hiện được vị trí của mình trước tình hình nền kinh tế ngày càng khó khăn như hiện nay.
Muốn tìm hiểu n và được trải nghiệm thực tế những hoạt động, nghiệp vụ
tại ngân hàng đồng thời phục vụ cho công việc học tập, vận dụng kiến thức đã học vào
thực tế vậy em đã lựa chọn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi
nhánh Bình Định là cơ sở thực tập.
Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, quan t tìm hiểu các hoạt động tại các
phòng ban trong Chi nhánh cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo Đặng Thị
Thơi và các cán bộ nhân viên Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Bình
Định em đã cóhội tìm hiểu khát quát về đơn vịhoàn thành báo báo cáo thực tập
này. Báo cáo thực tập tổng hợp ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm 2 phần:
Phần 1: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Bình Định.
Phần 2: Tổng quan về các nghiệp vụ bản của Ngân hàng TMCP Đầu
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.
1
Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng đầu tư & phát triển chi nhánh Bình Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng đầu tư & phát triển chi nhánh Bình Định - Người đăng: loan-nguyen-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng đầu tư & phát triển chi nhánh Bình Định 9 10 695