Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Trai Nhà Nghèo
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Bộ môn Địa kỹ thuật

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là một trong những công việc quan trọng trong quá trình học
tập của sinh viên, nó đánh dấu việc hoàn thành kiến thức về lý thuyết và phục vụ cho
công việc làm đồ án tốt nghiệp sau này. Từ đây sinh viên bắt đầu được tiếp cận với kiến
thức thực tế và làm quen với công việc sau này. Thực tập giúp cho sinh viên có thể tìm
hiểu về những kiến thức đã học ở trường và vận dụng và sử dụng trong thực tế như thế
nào và từ đó có những định hướng ban đầu cho công việc. Quá trình thực tập của sinh
viên bắt đầu làm quen với môi trường công việc từ cơ cấu tổ chức cơ quan, phần mềm
thiết kế cho đến công việc thiết kế.
Trong quá trình thực tập tại phòng Công trình 1 – Công ty tư vấn và xây dựng
đường sắt (RCIC) với thời gian thực tập 4 tuần (từ 15/4/2013 đến 11/5/2013), với nội
dung yêu cầu nắm bắt trong thời gian thực tập của Bộ môn, với sự hướng dẫn nhiệt tình
của anh trưởng phòng Công trình 1 – Kĩ sư : Nguyễn Trung Dũng và các anh chị cán bộ
Kỹ thuật phòng công trình 1, em đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu nội dung của đợt Thực
tập Tốt nghiệp, đã nắm bắt một cách tổng quát công việc của người làm công tác Tư vấn
Thiết kế công trình Cầu, Đường và các vấn đề cần thiết để lập một bộ hồ sơ thiết kế.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty cổ phần tư vấn và xây
dựng đường sắt (RCIC), Kỹ sư : Nguyễn Trung Dũng –Trưởng phòng Công trình 1 và
các anh chị trong phòng đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong
suốt quá trình thực tập tại đơn vị.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Nguyễn Đình Dũng, giáo viên hướng dẫn
tốt nghiệp và các thầy giáo, cô giáo của Bộ môn Địa kỹ thuật đã nhiệt tình hướng dẫn em

Sinh viên: Trần Văn Hình

3

Lớp Địa kỹ thuật CTGT – K50

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Bộ môn Địa kỹ thuật

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường cũng như trong quá trình thực tập tốt
nghiệp.
Trần Văn Hình
Lớp Địa kỹ thuật – K50

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG
I.1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA ĐỢT THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP.
I.1.1 Mục đích
-

Giúp sinh viên có điều kiện củng cố, tổng hợp lại những kiến thức đã thu nhận được
trong quá trình học tập tại trường và từ đó vận dụng kiến thức đó vào công việc thực

-

tế.
Tìm hiểu và làm quen với thực tế đơn vị, tập đảm nhiệm những công việc của người

-

kỹ sư tại các đơn vị quản lý, thiết kế và thi công công trình.
Giúp cho sinh viên có cái nhìn khái quát ...
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Bộ môn Địa kỹ thuật
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp một trong những công việc quan trọng trong quá trình học
tập của sinh viên, đánh dấu việc hoàn thành kiến thức về thuyết phục vụ cho
công việc làm đồ án tốt nghiệp sau này. Từ đây sinh viên bắt đầu được tiếp cận với kiến
thức thực tế m quen với công việc sau này. Thực tập giúp cho sinh viên thể tìm
hiểu về những kiến thức đã học trường vận dụng sử dụng trong thực tế như thế
nào từ đó những định ng ban đầu cho công việc. Quá trình thực tập của sinh
viên bắt đầu làm quen với môi trường công việc từ cấu tổ chức quan, phần mềm
thiết kế cho đến công việc thiết kế.
Trong quá trình thực tập tại phòng Công trình 1 Công ty vấn xây dựng
đường sắt (RCIC) với thời gian thực tập 4 tuần (từ 15/4/2013 đến 11/5/2013), với ni
dung yêu cầu nắm bắt trong thời gian thực tập của Bộ môn, với sự hướng dẫn nhiệt tình
của anh trưởng phòng Công trình 1 – Kĩ sư : Nguyễn Trung Dũng và các anh chị cán bộ
Kỹ thuật phòng công trình 1, em đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu nội dung của đợt Thực
tập Tốt nghiệp, đã nắm bắt một cách tổng quát công việc của người làm công tác vấn
Thiết kế công trình Cầu, Đường và các vấn đề cần thiết để lập một bộ hồ sơ thiết kế.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty cổ phần vấn xây
dựng đường sắt (RCIC), Kỹ : Nguyễn Trung Dũng –Trưởng phòng Công trình 1 và
các anh chị trong phòng đã nhiệt tình ng dẫn tạo điều kiện tốt nhất cho em trong
suốt quá trình thực tập tại đơn vị.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Nguyễn Đình Dũng, giáo viên hướng dẫn
tốt nghiệp và các thầy giáo, cô giáo của Bộ môn Địa kỹ thuật đã nhiệt tình hướng dẫn em
Sinh viên: Trần Văn Hình 3 Lớp Địa kỹ thuật CTGT – K50
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Trai Nhà Nghèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 702